Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายกฤษณะ ปานะศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:55:06 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

User Image น.ส.พรพิมล เสนาพล ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 23:10:23 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

รับเงินอุปกรณ์การเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560

User Image นางปิยะดา อริยะวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12:10:33 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ติว O-Net

User Image นางเดือนฉาย บุตรเรียง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12:01:24 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา ปี 2561

โรงเรียนสีชมพูศึกษา จัดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันเกืดโรงเรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

User Image น.ส.อัมพร พินิจมนตรี ข่าวทั่วไป โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12:04:25 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

 • ถูกใจ 3

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ โคตรภูเวียง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สีชมพูศึกษา เป็นประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 21:17:27 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

The Marathon Meeting

 • ถูกใจ 1

การประชุมร่วมหลายวาระสำคัญ ครึ่งบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การปฏิบัติหน้าที่่ราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยนิติกร พีระพงศ์ สงกลาง กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น/ SBMLD New Innovation โดย ดร.ชัชพล วานิช และ ดร.ศิยาพัสภ์ รักป่า/ประชุมสมัยสามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนัน ขุนเดช ข่าวทั่วไป โรงเรียน 07 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 15:43:46 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การเรียนการสอนชุมนุม

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 07:31:53 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

วันเกียรติยศลูกตะวัน

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสีชมพูศึกษา จะดำเนินการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เกิดความภาคภูมิใจและได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ในการศึกษาต่อในอนาคต .. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชร มหากฤษฎาบดินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:06:50 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ประกาศงดการเรียนการสอน

 • ถูกใจ 1

ประกาศ

User Image น.ส.พรพิมล เสนาพล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2560   เวลา 13:49:33 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560

6-7 พ.ย. 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:33:50 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

จงเตรียมพร้อม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 คณครูนำนักเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2560   เวลา 19:06:10 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและการแสดง

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2560   เวลา 18:58:54 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ลอยกระทง2560

โรงเรียนสีชมพูศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี....ณ เทศบาลสีชมพู

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:55:42 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วย ขบวนวงโยธวาทิต ขบวนฟ้อนรำที่อ้อนช้อย สวยงาม ขบวนป้ายงานกฐินพระราชทาน ณ วัดสีชมพู....นับเป็นบุญกุศลยิ่งนัก.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:46:16 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครู นักเรียน ต่างดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน หลังจากหยุดพักผ่อนไปสองสัปดาห์.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ตุลาคม 2560   เวลา 15:56:29 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรมลูกเสือ

สพป.ขก 4..จัดอบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง 12-18 ตุลาคม 2560..

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ตุลาคม 2560   เวลา 22:02:31 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

พิธีบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ วัดสีชมพู.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุรชัย บุษราคัม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ตุลาคม 2560   เวลา 07:32:16 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

พัฒนางานอาคารสถานที่

 • ถูกใจ 1

ผอ.สุรชั/รองเวงประเสริฐ ฝ่ายบริการและนัการภารโรง ร่วมด้วยช่วยกัน ปรับขยายพื้ออาคาร 40 ปี และทำถนนคอนกรีตหน้าอาคาร 4 ให้ทันเปิดภาคเรียน 2/2560.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุรชัย บุษราคัม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ตุลาคม 2560   เวลา 06:33:28 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เชิญแชร์กีฬาเทเบิลเทนนิส นร ภาคตะวันออกเฉีงเหนือ

 • ถูกใจ 2

สรุปนักกีฬาปิงปองสีชมพูศึกษา ผลการแข่งขันวันนี้
เข้ารอบชิงที่ 3
1. 16 ปีหญิงเดี่ยว
2. 18 ปีชายเดียว
3. 12 ปี ชายคู่
4. 14 ปี ชายคู่
5. 16 ปี ชายคู่
6. 16 ปี หญิงคู่
7. 18 ปี หญิงคู่

เข้ารอบชิงชนะเลิศ
1.คู่ผสม 14 ปี
(อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 10:51:44 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เราทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีขมพู เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ..ณ หอประชุมอำเภอ...ในการนี้ นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน จิตอาสา ลำดับที่ 88 งานประขาสัมพันธ์..ร่วมรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image นายวีระยุทธ์ ปู่เพ็ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 10:23:36 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2558

บุคลากรในกลุ่มสาระภาษาไทย

User Image นางเสาวคนธ์ ขนันเนือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 10:02:12 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

New innovation

โรงเรียนสีชมพูศึกษาจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในวันที่10-12 ตุลาคม 2560

User Image นางวิภาพร ถาวงกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 09:55:16 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ภาพการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิต

 • ถูกใจ 1

กิจกรรมในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มสาระการเรี่ยนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนเข้าร่วมมือกิจกรรมโดยผ่านวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ .. (อ่านต่อ)

User Image นายพัฒนวิชญ์ นามราช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 09:47:39 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ "การใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระบบดิจิตัล (New Innovation)"

ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษาจัดอบรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร "การใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระบบดิจิตัล (New Innovation)".. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พรพิมล เสนาพล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 09:13:56 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

วันหยุดภาคเรียน 1/60

วันหยุดภาคเรียน

User Image นายสุรชัย บุษราคัม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2560   เวลา 06:56:22 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

นัดหมายการอบรม New lnnovetion 12 ต.ค 60

 • ถูกใจ 4

วันนี้ 12 ต.ค.60 ขอความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทุกท่าน นัดเข้าห้องประชุม

เวลา 8.30 น โดยพร้อมเพรียงกัน และวันนี้จะมีคณะกรรมการศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วย.
เวลา8.30 ผอ.ประชุมชี้แจง การใช้งานโปรแกรม. - เวลา 9.00 น.วิทยากรดำเนินการอบรม. - เวลา 11.00 น... (อ่านต่อ)

User Image นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 19:13:51 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

28 กรกฏาคม ของทุกปี วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะครูผู้บริหารโรงเรียนสีชมพูศึกษาร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ประจำปี 2560 ลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร ที่สวนสาธารณบึงทาม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 .. (อ่านต่อ)

User Image นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 18:56:50 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี2560

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นำคณะนักเรียนประมาณ สองร้อยกว่าคน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จำนวน 3 แห่งคือ ทุ่งกังหันลมไฟฟ้า วิหารเทพวิทยาคม และวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฏาคม 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 18:43:18 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าค่าย ณ วังถ้ำฮวงโป จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2560 สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุกคนเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 14:49:30 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

การศึกษาดูงาน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุศราวัลย์ ชูภักดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 13:54:57 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ภาพกิจกรรม 11/10/60

ภาพกิจกรรม 11/10/60

User Image น.ส.บุศราวัลย์ ชูภักดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 13:54:56 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ภาพกิจกรรม 11/10/60

ภาพกิจกรรม 11/10/60

User Image นายทองจันทร์ โจมเสนาะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 13:39:42 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีชมพูศึกษา ศึกษาดูงาน อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง .. (อ่านต่อ)

User Image นายทองจันทร์ โจมเสนาะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 13:30:44 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

วันแม่แห่งชาติ 2560

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2660 โรงเรียนสีชมพูศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวาระหนึ่ง และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. (อ่านต่อ)

User Image นางขวัญใจ บอกชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:52:36 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

10-12 ต.ค.60 อบรม New Innovation

 • ถูกใจ 2

10-12 ต.ค.60 อบรม New innovation

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:49:18 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกชั่วคราว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 720 คน เป็นนักศึกษาวิ.. (อ่านต่อ)

User Image นางนงลักษณ์ พูนศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:33:44 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง 60

 • ถูกใจ 2

พิธีกร

User Image นายวิทสิน ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:32:46 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ชาวสีชมพูร่วมใจปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนสีชมพูศึกษาร่วมกับอำเภอสีชมพู โดยนักเรียนในชมรม To be numberone และโครงการสำนึกนักบ้านเกิด Miracle of life
ออกรับสิ่งของบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค จากพี่ชาวสีชมพูทั้ง10ตำบล ภายใต้การอำนวยความสะดวกจากท่านผู้อำนวยการสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสีช.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:30:03 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่2/2560

 • ถูกใจ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่2/2560 ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2560.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิราพร เรืองโสภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:28:56 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ผลการแข่งขันทั้ง ม ต้น รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญ ทองแดง , ม ปลาย รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน.. (อ่านต่อ)

User Image นายพิษณุ คำเชื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:24:42 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

การอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร

 • ถูกใจ 2

ในวันที่ 10 -12 ตุลาคม พ.ศ. 25560 คณะผู้บริครู และบุคลากรทางกร โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร "New Innovation" นำโดย นายสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา ซึ่งเป็นระบบการจัดการข้อมูลองค์การที่มีประสิทธิภ.. (อ่านต่อ)

User Image นายบรรลุ ชินน้ำพอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:22:55 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา

 • ถูกใจ 1

นักการ-ภารโรง โรงเรียนสีฃมพูศึกษา ปรับพื้นที่โดยรอบอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษาเพื่อเตรียมเทคอนกรีต

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:20:56 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนสีชมพูศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Innovation for Digital School Management) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงตะวันอาคาร 3 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมฯ ดร.ชัชพลว.. (อ่านต่อ)

User Image นายดวงประเสริฐ ชาเวียง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:20:22 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรมNew Innovation

งานหนังสือรับส่งเอกสาร

User Image นางนีรมล มูลสุวรรณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:19:59 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรม Innovation

 • ถูกใจ 1

มอบเกียรติบัตรวันรพี

User Image นายสุรชัย บุษราคัม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:10:00 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

โรงเรียนสวย "สีชมพูศึกษา"

 • ถูกใจ 1

การพัฒนาอาคารเรียนสีชมพูศึกษา

User Image นายปัญญา คำสะไมล์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:09:34 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ห้องเรียน Creative Classroom โรงเรียนสีชมพูศึกษา พร้อมใช้งานแล้ว ณ อาคาร 2

การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เป็นเรื่องการบูรณาการที่น่าตื่นเต้นของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสื่ออุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนต่อไป.. โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาร่วมใช้งานเพื่อเสริมสร้างบูรณาการกับ "Creative Classro.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุรชัย บุษราคัม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:08:41 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

โรงเรียนสวย "สีชมพูศึกษา"

การพัฒนาอาคารเรียนสีชมพูศึกษา

User Image นางศรีวรรณ โพธิ์ชัยแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:07:31 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

คณะครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา เข้ากราบพระบรมศพในหลวง ร.9

 • ถูกใจ 1

จารึกไว้ในความทรงจำ 6 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา เข้ากราบพระบรมศพในหลวง ร. 9

User Image น.ส.เมธาวี โกมลไสย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 11:07:04 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กิจกรรมเยาวชนออมสินสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง รุ่น1 2560

 • ถูกใจ 2

ด้วยธนาคารออมสินภาค 11 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนออมสินสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน โครงการ "เยาวชนออมสินรักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทางงานธนาคารโรงเรียน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา นำทีมโดยครู.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    นายมนูญ ทับศรีแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(