Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 กรกฎาคม 2562   เวลา 11:22:11 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 23 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:55:23 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 05 กรกฎาคม 2562   เวลา 20:35:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 กรกฎาคม 2562   เวลา 12:49:37 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งเสพติดและโรคเอดส์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งเสพติดและโรคเอดส์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริมจากบริเวรหน้าเทศบาลตำบลหนองสังข์ เดินไปตามถนนในเขตชุมชน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป 03 กรกฎาคม 2562   เวลา 16:39:54 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ร่วมกับ กิจกรรมต่อต้านยาเสพย์ติดโลก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมบานบุรี ภายในงานได้จัดกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี การแข่งขันตอบปัญหา การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพ ฯลฯ กิจ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป 03 กรกฎาคม 2562   เวลา 16:23:43 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน และ โรงเรียน ในการกำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 กรกฎาคม 2562   เวลา 13:01:52 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลหนองสังข์เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 27 มิถุนายน 2562   เวลา 20:27:48 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 จำนวน 20 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:53:45 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม P L C ในสถานศึกษา

กิจกรรม P L C ในสถานศึกษา

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:47:57 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ร่วมสมัครจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมสมัครจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:44:51 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมทำพานไหว้ครู

กิจกรรมทำพานไหว้ครู

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:43:11 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ส่งเสริมการทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

ส่งเสริมการทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป นักเรียน 18 มิถุนายน 2562   เวลา 13:10:07 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป นักเรียน 16 มิถุนายน 2562   เวลา 14:51:46 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

PLC โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดกระบวนพัฒนาวิชาชีพครู โดยเน้นการมีส่วนร่วมในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้้ทางวิชาชีพ Professional learning community ( PLC ) และทีม อาวุโส OK ก็ได้ดำเนินกิจกรรมการสอนเป็นที่เรียบร้อย .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 17:17:18 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดยใ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 12 มิถุนายน 2562   เวลา 11:19:05 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การแข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ประดิษฐ์เศษวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 11:10:04 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

Update SBMLD INNOVATION THAILAND 4.0 Version 1.5

Update SBMLD INNOVATION THAILAND 4.0 Version 1.5

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนกวางโจนศึษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 10 มิถุนายน 2562   เวลา 19:56:38 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งนักเรียน 107 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มิถุนายน 2562   เวลา 16:35:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม สวดมนต์วันศุกร์

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทุกวันศุกร์.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มิถุนายน 2562   เวลา 09:32:46 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของนายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยปลา ทำสมาธิ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะแ.. (อ่านต่อ)

User Image นางราตรี เลิศหว้าทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มิถุนายน 2562   เวลา 07:08:36 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

พัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนวิทยฐานะ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:09:30 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน และคณะครู จำนวน 8 คน เข้าร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:48:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อบรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กิจกรรมตรวจพันธุ์ทันด่วน ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับรายวิชา ชีววิทยา(DNA) คณิตศาสตร์(เซต ตรรกศาสตร์) และวิทยาการคำนวณ(การเขียนโปรแกรม python) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:29:42 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1/2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2 / 2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองสังข์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และ ท่านรองผู้อำนวยการ กานต์สินี วิเศษสมบัติ เป็นประธานจัดการประชุมในครั้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image นางราตรี เลิศหว้าทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 17:33:35 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ทางโรงเรียนหนองสังข์วิทยายนจัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจัดนิทรรศการที่โรงเรียนและนำนักเรียนร่วมทำบุญ ณ วัดอุดร ต.หนองสังข์ อ.แก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:25:36 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ทราบผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จันทิมา กองหล้า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:40:49 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมคณะกรรมการ?สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน?ประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่?15?พฤษภาคม?2562 เวลา13.00น.?โรงเรียน หนองสังข์วิทยายนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเลียมชำนาญ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็น? ประธานในการประชุม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 20:31:48 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

รำถวายเจ้าพ่อพญาแล

คณะครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรำถวายเจ้าพ่อพญาแล ในประเพณีงานบุญเดือนหก ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายสาคร ดงแสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:33:11 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมคุณธรรม นำความรู้สู่ความพอเพียง นักเรียนทุนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

ผู้บริหาร/คณะครูได้จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤษภาคม 2562   เวลา 07:24:00 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน นำโดยท่านรอง กานต์สินี วิเศษสมบัติ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 30 เมษายน 2562   เวลา 15:33:47 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET)”

คณะครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET)” วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 เมษายน 2562   เวลา 10:33:54 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายนได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นันทนา เขตกลาง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 เมษายน 2562   เวลา 15:05:09 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ทางโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 01 เมษายน 2562   เวลา 12:32:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เข้ารับการอบรบโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มีนาคม 2562   เวลา 11:20:50 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 โดยจะมีการสอบคัดเลือกทั้งสองระดับในวันที่ 30 มีนาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 21:43:07 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 12:50:42 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ (พี่พบน้อง)

นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ (พี่พบน้อง) โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ที่ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ครู พยาบาล ตำร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 12:43:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม 108 อาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดกิจกรรม 108 อาชีพ ศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 15:39:01 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 15:14:01 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:35:56 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา

สัปดาห์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 06:53:29 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการและนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:17:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้อการบริหารโรงเรียนด้วยระบบอินโนเวชั่น ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มกราคม 2562   เวลา 16:46:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แทนคณะกรรมชุดเดิมที่จะหมดวาระลง... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2562   เวลา 21:00:28 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน แก่งคุดคู้ และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 18 มกราคม 25ุ62.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 28 มกราคม 2562   เวลา 16:12:17 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 09:39:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 16:28:56 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมติดตามงานราชการ

การประชุมติดตามงานราชการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มกราคม 2562   เวลา 17:19:52 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันครู

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่เปรียบเสมือนเรือจ้าง และผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ พร้อม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 ธันวาคม 2561   เวลา 16:52:35 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันรักโรงเรียน

  • ถูกใจ 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของ ผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดมาเป็นประจำทุกปี โดยในช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมไหว้ศาลปูตา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(