Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 21:43:07 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 12:50:42 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ (พี่พบน้อง)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 12:43:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม 108 อาชีพ

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 15:39:01 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 15:14:01 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:35:56 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา

สัปดาห์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 06:53:29 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการและนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:17:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้อการบริหารโรงเรียนด้วยระบบอินโนเวชั่น ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มกราคม 2562   เวลา 16:46:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แทนคณะกรรมชุดเดิมที่จะหมดวาระลง... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2562   เวลา 21:00:28 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน แก่งคุดคู้ และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 18 มกราคม 25ุ62.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 28 มกราคม 2562   เวลา 16:12:17 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 09:39:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 16:28:56 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมติดตามงานราชการ

การประชุมติดตามงานราชการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มกราคม 2562   เวลา 17:19:52 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันครู

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่เปรียบเสมือนเรือจ้าง และผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ พร้อม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 ธันวาคม 2561   เวลา 16:52:35 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมวันรักโรงเรียน

 • ถูกใจ 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของ ผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดมาเป็นประจำทุกปี โดยในช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมไหว้ศาลปูตา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 ธันวาคม 2561   เวลา 09:10:12 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน.โดยการนำของ ผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุววรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์ ได้รวมพลังสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเยาวชน ด้วยการให้ความรู้และการรู้จักดูแลตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ร่วมทั้งการขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ธันวาคม 2561   เวลา 16:32:04 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การนิเทศ ติดตาม โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุววรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย คณะครู และนักเรัยน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 ธันวาคม 2561   เวลา 12:23:26 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

วันที่สอง ของการอบรมพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 ธันวาคม 2561   เวลา 10:20:04 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ ทูบี นัมเบอ วัน ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุมาลี จันทะบุดศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ธันวาคม 2561   เวลา 13:28:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้การทำเทียนเจลน่ารักใช้งานได้จริง

User Image น.ส.สุมาลี จันทะบุดศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ธันวาคม 2561   เวลา 10:24:09 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เรื่องกล้วยๆ2/3

กิจกรรมชุมนุมสัปดาห์นี้เรา2/3 นำกล้วยจากสวนวิทย์พอเพียงมาแปรรูเป็นกล้วยฉาบรถปาริก้า เปลือกกล้วยเราก็ไม่ทิ้งนะลงถังหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ไว้ใช้ในการดูแลสวนข่าต่อไป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:40:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของ ผู้อำนวยวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสังข์ ซึ่งในปีนี้มีการจัดขบวนแห่และจัดตกแต่งกระทงที่สวยงาม โดยมีแกนนำของแต่ละหมู่บ้านร่วมทั้ง ชมรม ทู บี นัมเบอวัน โรงเรียนหนองสังข์วิท.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:19:21 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การอบรมเชิงปฏฺบัติการของศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายนร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ในนามศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏฺบัติการ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 13:46:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

1 ห้อง 1 พอเพียง การทำปุ๋ยหมักอย่างง่าย

 • ถูกใจ 1

ทุกวันพุธ ในคาบที่ 6-7 นักเรียนชั้นม.3/1 ทำกิจกรรมชุมนุม ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ เพียงผสมซอยล์เมต 1 ฝา : น้ำ 1 ลิตร รดให้ชุ่ม เพียง 1 เดือน ก็จะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 พฤศจิกายน 2561   เวลา 19:36:01 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

 • ถูกใจ 1

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2561 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยสมาคมสโมสรลูกเสือชัยภูมิและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:05:16 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภุมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 15 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09:28:21 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม 1 คน 1 ชนิดกีฬา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จัดกิจกรรม 1 คน 1 ชนิดกีฬา ทุกเย็นวันพุธ.โดยให้แต่ละคนเลือกชนิดกีฬาตามความสนใจ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและรักการออกกำลังกาย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 17:48:55 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ขยายผลอบรมระบบ Innovation

 • ถูกใจ 1

สืบเนื่องจากที่โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมระบบ Innovation กับ โรงเรียนหนองขามวิทยา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จึงได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดาพร ขุนเทพ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม ขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระ.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:43:18 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม บริการชุมชน

นักเรียนวงโยธวาทิตพร้อมนักเรียนเสิร์ฟ น้ำโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน นำโดยท่าน ผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ให้บริการชุมชน งานฌาปนกิจศพ เราตั้งใจ ร่วมส่งท่านสู่สุคติ....... (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป โรงเรียน 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:42:13 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม บริการชุมชน

นักเรียนวงโยธวาทิตพร้อมนักเรียนเสิร์ฟ น้ำโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน นำโดยท่าน ผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ให้บริการชุมชน งานฌาปนกิจศพ เราตั้งใจ ร่วมส่งท่านสู่สุคติ....... (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:27:09 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ขายถ่านออนไลน์

ผลผลิตในวันนี้ จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:06:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมครูแนะแนว

ประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:26:54 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

อบรม ระบบ Innovation

 • ถูกใจ 1

อบรม ระบบ Innovation ณ โรงเรียนหนองขามวิทยา

User Image นางจรัสศรี ศิริอุดมสิน ข่าวทั่วไป โรงเรียน 10 พฤศจิกายน 2561   เวลา 07:30:19 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ปั้น/ปัก/ปิ้ง)

 • ถูกใจ 1

ปั้นแป้งขนมปังจากจินตนาการ. ด้วยสมาธิและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละคน. ดูเด็กๆมีความสุขและมุ่งมั่นกันจังเลยนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป โรงเรียน 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:13:22 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมการเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนชอบ ธุระกิจ มืด การเผ่าถ่าน จากเศษไม้ เหลือใช้

User Image ข่าวทั่วไป โรงเรียน 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:03:00 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมการเรียน ลูกเสือ เนตรนารี

 • ถูกใจ 1

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี รักษาดินแดน

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:37:53 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง)

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดย ผู้อำนายการวรรณพจน์ เฮงสุววรณ และ รองผู้อำนวยการกาน์ตสินี วิเศษสมบัติ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุม 30 ปีบานบุรี โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป นักเรียน 03 พฤศจิกายน 2561   เวลา 10:25:49 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กำหนดการอบรม ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโนยี

     201811031025490.docx

ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน และโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ได้จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุมาลี จันทะบุดศรี ข่าวทั่วไป โรงเรียน 03 พฤศจิกายน 2561   เวลา 07:18:49 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง2/3

วันที่30ตุลาคมผู้ปกครอง2/3มาร่วมประชุมผู้ปกครองรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิวในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนร่วมกันในกลุ่มชั้น2/3.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:14:30 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายนได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคบ่าย
พร้อมทั้งรับการแนะแนวการศึกษาต่อจาก มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12:02:28 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2)
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 แจ้งผลการเรียน พฤติกรรมให้ผู้ปกครองทราบ ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงให้กำลังใจเพื่อให้ผู้เรียน สำเร็จการศึกษา ตามที่ผู้ปกครองคาดหวัง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ลัดดาพร ขุนเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 ตุลาคม 2561   เวลา 11:33:39 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
2.เพื่อรายงานพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเพื่อให้ครูได้ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 15:54:07 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

น้ำดื่มโรงเรียนหนองสังข์วิทย์

 • ถูกใจ 1

จากการสำรวจ อนุมัติการก่อสร้าง อบรมให้ความรู้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดย.....นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 และนายสุพรรณ แหวนแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบโดย.....นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณ กร.. (อ่านต่อ)

User Image นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 15:44:38 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 : รองฯกานต์สินี วิเศษสมบัติ และคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ไพลิน แสงการ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 15:15:08 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.5/1

ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ 1/2561

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 15:06:15 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

User Image ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 15:03:48 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

กิจกรรม เยี่ยมบ้าน 1/1 ครูมาริโอ

 • ถูกใจ 1

กิจกรรม เยี่ยมบ้าน 1/1 ครูมาริโอ

User Image นายสาคร ดงแสง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 14:57:45 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

เยี่ยมบ้าน 6/2. ครูสาคร

เยี่ยมบ้าน

User Image นายสาคร ดงแสง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 14:52:39 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

แข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ที่ อ.นางรอง. จ.บุรีรัมย์

แพ้2 ครั้ง. ชนะ1 ครั้ง

User Image นางกฤษณา สารบัณฑิตกุล ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 ตุลาคม 2561   เวลา 14:48:15 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การเยี่ยมบ้าน

ครูกฤษณา และครูอมรรัตน์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนม.1/3


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    นายมนูญ ทับศรีแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(