Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มกราคม 2562   เวลา 10:35:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 10:15:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:49:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่่ 11-12 มกราคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:41:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการส่งเสริม งานเจ้าพ่อพญาแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คืนวันที่ 17 มกราคมพศ. 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาโดยนายวิวัฒน์กางการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแลโดยนำกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งบุษบามัธยมหนองศาลาไปทำการแสดง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 10:13:59 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2562 ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ผู้สอนสั่งวิชาความรู้ ความประพฤติ และเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มกราคม 2562   เวลา 13:26:04 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562

นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่โรงแรมสยามริเวอร์จังหวัดชัยภูมิโดยโรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นคุณครูศฤงคารบ้งจ่า ครูแผนดีเด่นครูมนตรี ลีเขียวและนายรุทศักดิ์ บุญทะระได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี25.. (อ่านต่อ)

User Image นายพยุงศักดิ์ กองเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 มกราคม 2562   เวลา 11:02:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม

ได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามห้วงวันที่.13-16 มค. 62 ณ ยุธทวิธี ทภ2. เขาตะกรุดรัง

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2562   เวลา 13:02:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการบล็อคคอสและผจญภัยตามฐานต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มกราคม 2562   เวลา 10:09:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ OSOP

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) วันที่5 - 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 มกราคม 2562   เวลา 07:25:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2561 โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมหนองศาลาให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 มกราคม 2562   เวลา 11:55:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันคริสมาตส์และวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดกิจกรรมวันคริสมาตส์และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อร่วมกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศศิธร ลุนศิลา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 ธันวาคม 2561   เวลา 11:20:16 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

Merry christmas and happy new year 2019

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนางสาวศศิธร ลุนศิลา ครูที่ปรึกษาประจำชั้น โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Merry christmas and happy new year 2019 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดจัดป้ายนิเทศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 256.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 ธันวาคม 2561   เวลา 16:55:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งของไทยและตะวันตก รวมถึงการรู้จักส่งมอบของขวัญให้ผู้อื่นอย่างมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ มีการแสดงและการประกวดต่างๆ เช่น C.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 ธันวาคม 2561   เวลา 09:03:56 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ต.ท. คเชน ชาครีย์รัตน์ สว.สภ. หนองสังข์ ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ในหัวข้อ การขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่เจ็ดวันอันตราย วันที่ 27 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 ธันวาคม 2561   เวลา 15:16:48 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ตั้ง 101 หมู่ 8 ตำบลหนองสังข์อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศฤงคาร บ้งจ่า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 ธันวาคม 2561   เวลา 09:25:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา นายสมดี คำภูนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวศฤงคาร บ้งจ่า ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโข.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 ธันวาคม 2561   เวลา 16:06:41 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนอง ร่วม ตัดสินกีฬากลุ่มตำบลหลุบคา เกมส์ ประจำปี 2561

สมาชิกชมรมทูบี ร.ร.มัธยมหนองศาลา ร่วมตัดสินกีฬากลุ่มตำบลหลุบคา. อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค.61 ครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 ธันวาคม 2561   เวลา 16:01:11 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมแข่งขันกีฬา สพม.30เกมส์ ครั้งที่ 43

 • ถูกใจ 1

ร.ร.มัธยมหนองศาลา ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาสพม.30เกมส์ (กีฬาโซนหุบเขา)ครั้งที่43.ได้รสงวัลเหรียญเงินรุ่น14ปีชายและเหรียญทองแดงรุ่น13ปีหญิง.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมดี คำภูนอก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 ธันวาคม 2561   เวลา 11:42:53 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

     201812181142530.25
 • ถูกใจ 1

นายสมดี คำภูนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง เชียงคาน จังหวัดเลย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ธันวาคม 2561   เวลา 11:22:53 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิวันที่ 16-18 ธันวาคม ณ โรงแรมอุ่นไอรัก อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 12:25:25 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยการนำของ ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ และรองผู้อำนวยการ สมดี คำภูนอก พร้อมคณะครูและนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการจากกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 12:23:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยการนำของ ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ และรองผู้อำนวยการ สมดี คำภูนอก พร้อมคณะครูและนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการจากจังหวัดชัยภูมิเพื่อรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ธันวาคม 2561   เวลา 11:26:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รร.มัธยมหนองศาลา. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬา กลุ่ม ตำบลหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

12-14 ธ.ค.61 ร่วมตัดสินกีฬากลุ่ม ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ครับ

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ธันวาคม 2561   เวลา 07:15:39 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมจัดทำข้อสอบออนไลน์บนระบบSbmld Innovation

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์บนระบบ Sbmld innovation โดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ครูวรวิทย์ สุขีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูวรณัฐโ ชคบัณฑิต หัวหน้างานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนมัธยมหนองศาลาให้กับคณะครูทุกท่าน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ธันวาคม 2561   เวลา 17:10:18 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก To be number oneของสถานศึกษา

 • ถูกใจ 1

กองแผนและงบประมาณดำเนินการออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับการนิเทศในวันที่ 13 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ธันวาคม 2561   เวลา 13:48:39 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน To Be Number One ของจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

วันนี้โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดให้การนิเทศติดตาม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 17:02:54 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแข่งขันกีฬาฟุตซอล

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลทั้งชายและหญิง เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 11:47:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โรงเรียนมัธยมหนองศาลานำโดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการและคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 11:35:22 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมทำบุญโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโคกกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 10:45:30 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 อำเภอแก้งคร้อได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวที แด่พ่อหลวงราชการที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 10:06:36 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รายงานการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 ธันวาคม 2561   เวลา 08:46:51 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมตักบาตร

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา? อบจ.ชัยภูมิ? จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง?

User Image นายทศพล หนันทุม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 ธันวาคม 2561   เวลา 13:59:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านดนตรีและการส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านดนตรีและการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดอง์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุนทร พาพลงาม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 ธันวาคม 2561   เวลา 10:46:09 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วิทยากรแผน

 • ถูกใจ 1

อบรมการประสานแผนการศึกษาสี่ปีและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี อบจ.อุดรธานี วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 โดย ผอ.วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายพยุงศักดิ์ กองเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2561   เวลา 21:03:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นักศึกษาวิชาทหารสอบภาคทฤษฎี

 • ถูกใจ 1

วันที่ 2ธันวาคม 2561
ครูพยุงศักดิ์ กองเพชร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารไปสอบภาคพฤษฎีที่โรงเรียนชัยภูภัคดีชุมพล

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2561   เวลา 08:30:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรม?SBMLD?INNOVATION

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาโดยนายวิวัฒน์? กางการผู้อำนวยการและครูวรณัฐ? โชคบัณฑิต?ให้ความรู้เพิ่มเติมคณะครูเรื่องการจัดทำแผนในระบบSBMLDINNOVATION.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2561   เวลา 08:22:46 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมสวดมนต์

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดกิจกรรมสวดมนต์และเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นเรียนในภาคบ่าย

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ธันวาคม 2561   เวลา 15:12:53 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน

 • ถูกใจ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายนเวลา 13.00 น ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการและ คณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมพิธี งานศพผู้ปกครองนายสหรัฐ นามพงษ์นักเรียนชั้นม 3/1 ที่มารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ธันวาคม 2561   เวลา 12:50:46 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมแสดงความเสียใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 • ถูกใจ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการวิวัฒน์ การการ รองผู้อำนวยการสมดี คำภูนอกและคณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมแสดงความเสียใจกับนายสหรัฐ นามพงษ์นักเรียนชั้นม 3/1 ที่สูญเสีย มารดาจากการเกิดประสบอุบัติเหตุ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 01 ธันวาคม 2561   เวลา 11:24:57 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

นางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก พร้อมด้วย นางสาวจินตนา จันทราเทพ และ นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 01 ธันวาคม 2561   เวลา 11:19:01 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา (กีฬาภายใน โคกกลางเกมส์) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ พลานามัย และจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและกระบวนการแก้ป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 01 ธันวาคม 2561   เวลา 11:12:03 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยการเดินขบวนโดยมีการสวมใส่ชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันลอยกระทง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:22:44 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) .. (อ่านต่อ)

User Image นายไกรภพ ทองระย้า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 พฤศจิกายน 2561   เวลา 10:34:18 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ"พลังงานทดแทน"

โครงการอบรสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2561 ครูไกรภพ ทองระย้า รอง ผอ.สมดี คำภูนอก พร้อมด้วยนักเรียนชั้น ม.4 ร่วมอบรม ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 29 พฤศจิกายน 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายไกรภพ ทองระย้า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2561   เวลา 18:17:09 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ครูไกรภพ ทองระย้า เขาร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ณ ศฝ.นศท.มทบ.21

User Image นายทศพล หนันทุม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2561   เวลา 17:36:56 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรม S b m l d Innovation

วันนี้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาในระบบ innovation sbmld

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2561   เวลา 17:08:15 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดอบรมการใช้ระบบ sbmld Innovation

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดอบรมทบทวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาในระบบ sbmld Innovation ณห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลาวันที่ 28 พฤศจิกายนพ. ศ. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:39:30 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมสัมมนาทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

 • ถูกใจ 1

วันนี้ผอวิวัฒน์ กางการและครูสุนทร พาพลงาม ครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:07:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันลอยกระทง

 • ถูกใจ 1

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับชุมชนต่างๆในเทศบาลตำบลหนงสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ใันวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:33 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์   เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโตนดพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    นายมนูญ ทับศรีแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    นายคมณ์ แคนสุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายธงชัย เหมเกียรติกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    นายกฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(