Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มีนาคม 2562   เวลา 09:37:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับสมัครนักเรียน

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:04:49 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรม การใช้ระบบ sbmld Innovation

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 20:10:06 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิ

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 13:34:23 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบออนไลด์ ในระบบ SBMLD INNOVATION

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูวรณัฐ โชคบัณฑิต เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนการเรียนรู้และข้อสอบออนไลด์ ในระบบ SBMLD INNOVATION ที่โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มีนาคม 2562   เวลา 17:04:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูสุนทร พาพลงามครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 2561-2564 ทบทวนครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มีนาคม 2562   เวลา 14:41:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นำนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีสังคม จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว 14มี.ค.62 ณ ร.ร.สตรีชัยภูมิ

14 มีนาคม 2462 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา นำนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 11:39:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่12-13 มีนาคม 2562 ผอ.วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและนายภานุวัฒน์ พรรณขาม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมโครวการพัฒนาสมรรถะคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื่นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2562   เวลา 16:42:29 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

นักเรียนอ่านบทเรียนวิทยาศาสตร์ ในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือคล่องขึ้น

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2562   เวลา 16:15:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันละใบอาทิตย์ละบาท

กิจกรรมวันละใบอาทิตย์ละบาท เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ให้นักเรียนสะสมขวดพลาสติกใส (ขวดน้ำดื่ม) วันละใบ 1 อาทิตย์จะครบ 7 ใบ ตีค่าเป็นเงิน 1 บาท เพื่อให้นักเรียนตระหนักและปลูกฝังช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิลใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 11:49:25 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีอำลาสถาบัน ชั้น ม.3 และ ม.6

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมร้องเพลงมาร์สถาบันและเพลงพระคุณที่สาม.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 11:07:30 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมรอดซุ้มธงโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอดซุ้มธงโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 ร่วมแสดงความยินดี ที่จบการศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:57:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีกราบลาครู ชั้น ม.3 และ ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กราบลาครูและครูผูกข้อมือ เนื่องจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:49:12 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชั้น ม.3 และ ม.6

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 14:06:05 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ไฮโดรโพนิกส์ กิจกรรม STEM Education ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

S=ธาตุอาหารพืช T=เทคโนโลยีการปลูกพืช (แบบไฮโดรโพนิกส์) E=ออกแบบการปลูกพืชแบบไฮโดรนิกส์ M=อัตราส่วน, ร้อยละ

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 13:27:03 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ว่าวน้อยลอยลม กิจกรรม STEM Education ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

S=แรง, ลม T=เทคโนโลยีวัสดุ (เลือกใช้วัสดุทำตัวว่าว) E=ออกแบบโครงสร้างรูปทรงว่าง M=เรขาคณิต, การคาดคะเน

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 06 มีนาคม 2562   เวลา 11:35:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การมอบดอกไม้แสดงความยินดี และมีการมอบใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นต้น เพื่อเป.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:42:23 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมหุ่นยนต์ สร้างปัญญา ส่งเสริมกระบวนการคิด

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เปิดชุมนุมหุ่นยนต์ ให้นักเรียนกลุ่มสนใจฝึกประกอบ หุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมบังคับ

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:43:14 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานฯ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้าพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พล.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:54:22 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ข้าวจี่ทาไข่ กิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายโอนความร้อน

ข้าวจี่ทาไข่ กิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัด สร้างแบบจำลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:31:01 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การปลูกมะนาว กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การปลูกมะนาว กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:07:58 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การปลูกไผ่กิมซุง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การปลูกไผ่กิมซุง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา บูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัด สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:28:35 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ELT Professional Development in 21st Century ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:19:29 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบ อินเตอร์เน็ตด้วย mikrotik ขั้นสูง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ในนามของศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมหนองศาลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบอินเตอร์เน็ตด้วย mikrotik ขั้นสูง ให้แก่ข้าราชการครู. บุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่.. (อ่านต่อ)

User Image นายมานะ แม่เขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:06:33 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ครูแดร์ (D.A.R.E.)

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ขอบอบคุณครูแดร์ (D.A.R.E.) ด.ต. พิษชนะ น้อยอินทร์ จากสถานีตำรวจภูธรหนองสังข์ ได้ให้ความรู้กับนักเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:38:00 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต้อนรับเข้าศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตส์

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต้อนรับเข้าศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตส์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:25:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนวงบุษบามัธยมหนองศาลา ร่วมแสดงในงานถนนเด็กเดินเพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา วงลูกทุ่งบุษบามัธยมหนองศาลา ร่วมแสดงในงาน ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลิน วัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:42:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมหุ่นยนต์ สร้างปัญญา

วันที่ 14 กุมภาพัน์ธ์ พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชม กิจกรรมหุ่นยนต์สร้างปัญญาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:28:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ และ ท่านรองผู้อำนวยการ นายสมดี คำภูนอก ร่วมกันต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:02:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่โรงเรียนมัธยมหนองศาลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายสุรพล ตำนานวานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายกฤตย์ ไชยวงค์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยได้นำคณะเจ้าหน้าที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานการเพิ่มศ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพยุงศักดิ์ กองเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:22:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม

ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่.2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม..ณ..สนามฝึกยุทธวิถี..ทภ2 ..เขาตะกรุดรัง

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:55:14 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมการทำกาแฟโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับความอนุเคราะห์จากนายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดีประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การชงกาแฟ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา .. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:59:03 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิได้ส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับนักเรียนห้องเรียนทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิและโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:12:05 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อัพเดทโปรแกรมSBMLD INNOVATION

วันที่? 6? กุมภาพันธ์? 2562? โรงเรียนมัธยมหนองศาลา? อบจ.ชัยภูมิ? เข้าร่วมอัพเดทโปรแกรมSBMLD? INNOVATION? ที่โรงเรียนกวางโจนศึกษาโดยมี? ดร.ชัชพลวาณิช? เพชรดง? เป็นวิทยากร? ให้ความรู้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:36:28 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้านางสาวจินตนา จันทราเทพ ปฏิบัติคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ณ สนามสอบโรงเรียนหนองขามวิทยา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทิพย์สุดา ดีบ้านโสก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 14:58:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ “เทคนิคชัยภูมิปริทัศน์”

  • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการของ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงาน “เทคนิคชัยภูมิปริทัศน์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของสาขาต่างๆ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 09:34:20 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา

นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาฯ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มกราคม 2562   เวลา 10:35:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกิจกรรมวันครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ สยามริเวอร์รีสอร์ท
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับชมได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 10:15:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน

วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูมานะ แม่เขียวร่วมศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนขามแก่นนคร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:49:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วันที่่ 11-12 มกราคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 11-12 มกราคม 2562
ข้าพเจ้านางสาวจินตนา จันทราเทพ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ 2/2562
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดังนี้ 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
2 คณะกรรมการฝ่ายปฏ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:41:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการส่งเสริม งานเจ้าพ่อพญาแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คืนวันที่ 17 มกราคมพศ. 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาโดยนายวิวัฒน์กางการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแลโดยนำกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งบุษบามัธยมหนองศาลาไปทำการแสดง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 10:13:59 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2562 ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ผู้สอนสั่งวิชาความรู้ ความประพฤติ และเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มกราคม 2562   เวลา 13:26:04 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562

นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่โรงแรมสยามริเวอร์จังหวัดชัยภูมิโดยโรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นคุณครูศฤงคารบ้งจ่า ครูแผนดีเด่นครูมนตรี ลีเขียวและนายรุทศักดิ์ บุญทะระได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี25.. (อ่านต่อ)

User Image นายพยุงศักดิ์ กองเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 มกราคม 2562   เวลา 11:02:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม

ได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามห้วงวันที่.13-16 มค. 62 ณ ยุธทวิธี ทภ2. เขาตะกรุดรัง

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2562   เวลา 13:02:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการบล็อคคอสและผจญภัยตามฐานต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มกราคม 2562   เวลา 10:09:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ OSOP

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) วันที่5 - 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 มกราคม 2562   เวลา 07:25:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2561 โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมหนองศาลาให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 มกราคม 2562   เวลา 11:55:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันคริสมาตส์และวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดกิจกรรมวันคริสมาตส์และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อร่วมกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศศิธร ลุนศิลา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 ธันวาคม 2561   เวลา 11:20:16 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

Merry christmas and happy new year 2019

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนางสาวศศิธร ลุนศิลา ครูที่ปรึกษาประจำชั้น โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Merry christmas and happy new year 2019 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดจัดป้ายนิเทศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 256.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 ธันวาคม 2561   เวลา 16:55:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งของไทยและตะวันตก รวมถึงการรู้จักส่งมอบของขวัญให้ผู้อื่นอย่างมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ มีการแสดงและการประกวดต่างๆ เช่น C.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 ธันวาคม 2561   เวลา 09:03:56 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ต.ท. คเชน ชาครีย์รัตน์ สว.สภ. หนองสังข์ ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ในหัวข้อ การขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่เจ็ดวันอันตราย วันที่ 27 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    นายมนูญ ทับศรีแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(