Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กรกฎาคม 2562   เวลา 23:35:55 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

 • ถูกใจ 1
User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:39:40 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

 • ถูกใจ 1
User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 16:27:51 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

แห่เทียนเข้าพรรษา

 • ถูกใจ 1
User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กรกฎาคม 2562   เวลา 18:05:16 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬา (กีฬาภายใน) โคกกลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังห.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กรกฎาคม 2562   เวลา 18:01:30 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระราชวังบางประอิน วัดใหญ่ชัยมงคล และตลาดหลวงปู่ทวดอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กรกฎาคม 2562   เวลา 17:53:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กรกฎาคม 2562   เวลา 17:48:33 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย (กิจกรรมรำลึกครูกลอนวันสุนทรภู่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 กรกฎาคม 2562   เวลา 14:23:43 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลหนองสังข์เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 กรกฎาคม 2562   เวลา 14:20:21 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 มิถุนายน 2562   เวลา 17:19:17 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรม PLC

 • ถูกใจ 1

กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 มิถุนายน 2562   เวลา 13:41:54 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา มีกิจกรรมขับเสภากาพย์เห่เรือ โดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย กิจกรรมการโต้วาที การแสดงละครเพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และละครต่อต้านยาเสพติด มีการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มิถุนายน 2562   เวลา 17:57:01 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

ข้าพเจ้านางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน จำนวน 20 ราย เข้าร่วมสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และเข้าร่วมด้วยความเรียบร้อยดี .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รุจิรา แฝงบุบผา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2562   เวลา 18:57:53 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อยรมการใช้ระบบ SBNLD Innovation

 • ถูกใจ 2

วันที่16 มิ.ย 62ข้าพเจ้านางสาวรุจิรา แฝงบุบผา ครู โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม การใช้ระบบ SBMLD innovation ณ โรงเรียนหนองขามวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ ได้รับความรู้และเข้าใจในการใช้ระบบมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูโ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 14:07:13 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาในนามศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปีการศึกษา 2562 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง 10 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมชัยภูมิปาร์คอำเภอเมืองชัยภูมิการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 15:53:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • ถูกใจ 2

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 15:51:04 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 2

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มิถุนายน 2562   เวลา 19:32:54 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

 • ถูกใจ 2

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมหลายหน่วยงาน มีจัดกิจกรรมลงนามและจุดเทียนถวายพระพรชัย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มิถุนายน 2562   เวลา 18:11:57 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อัพเดรทโปรแกรม? SBMLD? INNOVATION?

 • ถูกใจ 1

วันที่? 3? ?มิถุนายน? 2562? โรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมอัพเดรตโปรแกรม? SBMLD? INNOVATION? ที่โรงเรียนกวางโจนศึกษา? สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มิถุนายน 2562   เวลา 10:10:24 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

แข่งขันทักษะวิชาการ

 • ถูกใจ 2

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนเจ้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ณ โรงเรียนเนินสง่าวิทยาคม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่นด้านการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการวางแผน.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:22:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ออกพื้นที่สำรวจเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 2

วันที่ 29 พ.ค.62 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โดยเด็กชายณัฐนันท์ ปัญญามัด นักเรียนชั้นม.2/1 ร.ร.มัธยมหนองศาลา ได้รับพิจรณา ทุนการศึกษา เดือนละ 2000บาท ต่อเนื่องจนอายุ 18 ปี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:09:15 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 2

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา ด้วยครูจำนวน 22 คน นักเรียนจำนวน 209 คน ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:07:17 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 พฤษภาคม 2562   เวลา 19:58:53 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

     201905281051430.mp4

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ได้นำนักเรียนและคณะครู สมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จึงร่วมกันบันทึกภาพแปลอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 09:43:39 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 2

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมสมัคร โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครบ 100% .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:11:32 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรมสะเต็มศึดษาทางไกล

 • ถูกใจ 1

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษาทางไกล ครูผู้สอน ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ได้รับความรู้ ทักษะการสอน และมีความตระหนักในการอบรมครั้งนี้อย่างมาก เช่น การเรียนรู้การประยุกต์ใช้และบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:42:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกกรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 2

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา มีนักเรียนร่วมกิจกรรมตั้วแต่ ม.1-6 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สอบได้คะแนนโอเน็ต ระดับที่ 3 ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ และลำดับ 1-3 ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ของโรงเรียน ได้รับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายมานะ แม่เขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:48:49 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2562

 • ถูกใจ 1

ผู้ปกครองกับนักเรียนร่วมปรึกษาหาหรือกับครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤษภาคม 2562   เวลา 12:11:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 • ถูกใจ 2

วันที่? 8? พ.ค.? 62? โรงเรียนมัธยมหนองศาลา? จัดทำโครงสร้าง? แผนการสอน? เพื่อเรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน? 1/2562

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤษภาคม 2562   เวลา 08:19:06 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมพัฒนาบุคลกรการขับ เคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ณ ร.ร.กุดจิกวิทยา จ.นครราชสีมา

 • ถูกใจ 1

วันที่ 2-3 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา
และคณะครู ร.ร.มัธยมหนองศาลา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
ณ ร.ร.จุดจิกวิทยาจ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 เมษายน 2562   เวลา 13:30:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ร่วมงานอุปสมบท คุณครูพยุงศักดิ์ กองเพชร วันที่ 11 เมษายน 2562 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5) ณ บ้านหนองข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 เมษายน 2562   เวลา 08:40:44 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับรายงานตัวเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 เมษายน 2562   เวลา 08:40:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับรายงานตัวเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศกษาปีที่4

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 เมษายน 2562   เวลา 13:09:23 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

อบรมกาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด A.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศฤงคาร บ้งจ่า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 เมษายน 2562   เวลา 10:32:22 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศฤงคาร บ้งจ่า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2562   เวลา 20:21:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศฤงคาร บ้งจ่า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2562   เวลา 20:13:58 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศฤงคาร บ้งจ่า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2562   เวลา 20:03:44 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มีนาคม 2562   เวลา 09:37:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับสมัครนักเรียน

 • ถูกใจ 1

วันที่25-26มีนาคม2562โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ในระบบSBMLDINOVATIONที่ห้องโสตทัศนศึกษา?โรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:04:49 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรม การใช้ระบบ sbmld Innovation

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผอ. วิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและคุณครูวรณัฐ โชคบัณฑิตเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้ระบบsbmld innovationให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 20:10:06 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผอ. วิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2562   เวลา 13:34:23 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบออนไลด์ ในระบบ SBMLD INNOVATION

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูวรณัฐ โชคบัณฑิต เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนการเรียนรู้และข้อสอบออนไลด์ ในระบบ SBMLD INNOVATION ที่โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มีนาคม 2562   เวลา 17:04:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูสุนทร พาพลงามครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 2561-2564 ทบทวนครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ลีเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มีนาคม 2562   เวลา 14:41:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นำนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีสังคม จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว 14มี.ค.62 ณ ร.ร.สตรีชัยภูมิ

14 มีนาคม 2462 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา นำนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มีนาคม 2562   เวลา 11:39:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่12-13 มีนาคม 2562 ผอ.วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและนายภานุวัฒน์ พรรณขาม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมโครวการพัฒนาสมรรถะคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื่นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2562   เวลา 16:42:29 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

นักเรียนอ่านบทเรียนวิทยาศาสตร์ ในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือคล่องขึ้น

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2562   เวลา 16:15:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันละใบอาทิตย์ละบาท

กิจกรรมวันละใบอาทิตย์ละบาท เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ให้นักเรียนสะสมขวดพลาสติกใส (ขวดน้ำดื่ม) วันละใบ 1 อาทิตย์จะครบ 7 ใบ ตีค่าเป็นเงิน 1 บาท เพื่อให้นักเรียนตระหนักและปลูกฝังช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิลใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 11:49:25 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีอำลาสถาบัน ชั้น ม.3 และ ม.6

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมร้องเพลงมาร์สถาบันและเพลงพระคุณที่สาม.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 11:07:30 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมรอดซุ้มธงโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอดซุ้มธงโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 ร่วมแสดงความยินดี ที่จบการศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:57:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีกราบลาครู ชั้น ม.3 และ ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กราบลาครูและครูผูกข้อมือ เนื่องจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:49:12 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชั้น ม.3 และ ม.6

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(