Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 16 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:59:06 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ TFE

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 08 มีนาคม 2562   เวลา 12:28:36 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 08 มีนาคม 2562   เวลา 12:16:27 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:24:45 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การสอบข้อสอบมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การสอบข้อสอบมาตรฐานวันที่ 2 ของนักเรียนห้อง ม.2/1 วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเช้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงบ่ายสอบวิชาภาษาไทย.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:24:00 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การสอบข้อสอบมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การสอบข้อสอบมาตรฐานวันที่ 2 ของนักเรียนห้อง ม.2/1 วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเช้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงบ่ายสอบวิชาภาษาไทย.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:24:08 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การสอบข้อสอบมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์2561 อ.อารีย์ อ.ณรงค์ศักดิ์ คุมสอบนักเรียน ม.2/1 ในการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13 00-14.30น... (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:44:45 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การเรียนจากสื่ออินเตอร์ เรื่องรูปแบบธุรกิจ และสินทรัพย์

การเรียนจากสื่ออินเตอร์เน็ต เรื่องรูปแบบธุรกิจ และสินทรัพย์ สมมการบัญชี ชั้น ม.5/1 วันที่ 22 กุมภาพาันธ์ 2562
นักเรียนมีความสนใจเรียนดีมาก และสรุปหลังเรียนลงสมุดรายบุคคล.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:42:32 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

เรียนภาคปฎิบัติ วิชาขนมไทย

การเรียนภาคปฎิบัติ วิชาขนมไทย (ขนมหยกมณีประยุกต์) ชั้น ม.5/2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 22:02:24 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ
จำนวน 3 ห้อง รวม 120 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง รวม 80 คน จำแนกเป็นห้องที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง 40 คน ส่วนห้องที่ 2 แผนการเรียนสังค.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 20:15:29 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

นักเรียนโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยารวมพลังทำความสะอาด

นักเรียนโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาร่วมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณโรงเรียน (ห้องครูอารีย์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:28:55 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ภาพการอบรม อ.อารีย์ รมรัตน์

อ.อารีย์ รมรัตน์ รับเกียรติบัตร การอบรม เรื่องการนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชรี แก้วมงคล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:25:06 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การพัฒนาการเรียนรู้? PLC

การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู?(PLC)? ของนางสาวพัชรี? แก้วมงคล? ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? โดยมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้? ครูผู้สอนสาธิตการสอน? พร้อมทั้งมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้นั้นจากผู้เชี่ยวชาญ? เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการส.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:44:19 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ภาพกิจกรรมการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

User Image นางเรวดี วัฒนปาณี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:39:12 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

อบรม เอส บี เอ็ม เอล ดี

วันนี้ ข้าพเจ้านางเรวดี วัฒนปาณีเข้าร่วมรอบรมการจัดทำข้อมูลต่างๆ โดยผ่านระบบเอส บี เอ็ม เอล ดี ที่โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.ทำให้เพิ่มความรู้และได้ข้อมูลต่างๆ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพจน์ โตจะโปะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:33:05 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาราก ลำตัน ใบ นักเรียนชั้น ม.5/1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ปฏิบัติการ ศึกษา ราก ลำต้น ใบ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2562 นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ได้พอใช้ ส่งภาพที่ได้ลงในไลน์กลุ่มห้องเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นางพิริยานันท์ ครองกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:25:11 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

Open class Kru Phiriyanun

ศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ของนางพิริยานันท์ ครองกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Leisure วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 50 นาที
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วันที่ มกราคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เบญจมาศ เศรษฐธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:20:19 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การเปิดห้องเรียน Open class

การเปิดห้องเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูเบญจมาศ เศรษฐธรรม ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เรื่อง Robot Dogs ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เด็กๆนักเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคำถามดีในระดับน่าพอใจ เพราะเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยน่าสนใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:16:15 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม PBL เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน2561

คณะครูโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนว่ามีความถนัดและความสามารถแตกต่างกัน.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัฏฐ์มัทนพร บัวทิพย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:15:11 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ติวโอเน็ต ม.3 ม.6 ปี 2561.....มันส์หยดติ๋ง ณ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โดยครูนัฎฐ์มัทนพร บัวทิพย์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูนัฏฐ์มัทนพร บัวทิพย์ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ติวโอเน็ตนักเรียนม.3 ม. 6 ณ ห้องโสตฯ 1 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค. 62.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:11:16 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรมตรวจโครงงาน PBL

ตรวจโครงงาน นักเรียน วันที่ 14-15 กุมภาพาันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:07:05 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

เปิดห้องเรียนครูอารีย์ รมรัตน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ครูอารีย์ เปิดห้องเรียน วิชาขนมไทย ชั้น ม.3/1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 2 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นางปริมใจ ฟักกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:06:20 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

เปิดห้องเรียนครูปริมใจ

ขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ ได้มาสังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 2/3 วันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
.. (อ่านต่อ)

User Image นายศราวุฒน์ สกนธวัฒน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:03:15 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

บุคลากร

รูปบุคลากร 2562

User Image นางวิลาวัลย์ จุดจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:01:26 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรมเปิดห้องเรียนครูวิลาวัลย์

นางวิลาวัลย์ จุดจันทึก ได้เปิดห้องเรียน วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และมีการสะท้อนผลเรียบร้อยแล้ว.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพจน์ โตจะโปะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:59:28 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหวัใจ"

ครู นักเรียนและนักการ ร่วมกันซ่อมบำรุง ลานธรรมหลังอาคาร 3ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ผลที่ได้ ทาสีพระประจำโรงเรียน ซ่อมทางเดินขึ้นลง ทาสีฐานพระใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นางพรพรรณ สกนธวัฒน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:55:42 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรมแบ่งรู้แบ่งรักษ์ จัดเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

กิจกรรมแบ่งรู้แบ่งรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เอกลักษณ์สถานศึกษา บ้าน 4 หลังพลังปัญญา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการขยะประเภทขยะอินทรีย์ เพื่อช่วยลดมลภาวะจากการเผาใบไม้ และทำการหมักใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาสามารถจัดการขยะอินทรีย์และนำ.. (อ่านต่อ)

User Image นายทินกร ชิณรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:52:08 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

เปืดห้องเรียนครูกร2/61

1 กพ. 62 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนครูทินกรชิณรัตน์ วิชาสังคมศึกษา6 ส23102 ชั้น ม.3/2 เวลา 10.20 น.
.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพจน์ โตจะโปะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 ตุลาคม 2561   เวลา 15:08:36 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การพูดคุย และเขียนตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียน

ครูพรพรรณ ครูจรูญและครูสุพจน์ ดำเนินการวางแผนการเขียนตัวชี้วัดเพื่อเป็นตุ๊กตา สำหรับใช้ในการประเมิน ใช้สถานที่หน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นายจรูญ เผือดจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 05 ตุลาคม 2561   เวลา 15:00:41 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

PLC การใช้งานโปรแกรม 4.0

อบรมการใช้ โปรแกรม การบริหารงานโรงเรียนโดยใช้ระบบอิเลคทรอนิค ในวันที่ 5 ตุลาคม 261

User Image น.ส.เบญจมาศ เศรษฐธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 16:44:54 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

การอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION

คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 2 มาเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION ณ ห้องประชุม 85 ปี โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" วันที่ 1 ตุลาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 01 ตุลาคม 2561   เวลา 16:38:15 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

มุฑิตา กษิณาจารย์ ครูกิติ งวดสูงเนิน

  • ถูกใจ 1

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จัดงานมุฑิตาจิต ให้ครูกิติ งวดสูงเนิน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 01 ตุลาคม 2561   เวลา 16:30:29 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม PBL เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

  • ถูกใจ 2

นางสาววาสนา พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม PBL เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วันที่ 25 กันยายน 2561.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(