Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กรกฎาคม 2562   เวลา 23:20:12 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ถวายเทียนพรรษา

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กรกฎาคม 2562   เวลา 22:51:32 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ค่ายคุณธรรมครู

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กรกฎาคม 2562   เวลา 22:14:44 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ค่ายคุณธรรมนักเรียน

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กรกฎาคม 2562   เวลา 18:04:46 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จำนวน 10 ท่าน เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การเรียนการสอน ณ หอประชุม
กาญจนาภิเษก โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2562 ส่งผลให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการงาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กรกฎาคม 2562   เวลา 12:17:55 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

นักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดกรองตรวจวัดสายตาจากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 11 คน เข้ารับแว่นตาโครงการส่งเสริม
สุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กรกฎาคม 2562   เวลา 11:27:10 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

อบรมอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดโครงการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้งานอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาป.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุธินี คะเลรัมย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 กรกฎาคม 2562   เวลา 13:07:53 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย4.0

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย4.0 เวอร์ชัน 1.5 โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กรกฎาคม 2562   เวลา 15:49:20 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมกีฬาเปตองแข่งขันรอบคัดเลือก

ศูนย์ส่งเสริมกีฬาเปตอง โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชนิดกีฬาเปตอง ในรอบคัดเลือก รุ่นอายุ 16 ปี และ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย - หญิง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่สองของการแข่งขันในรอบ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กรกฎาคม 2562   เวลา 14:31:25 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคมี ระหว่างวันที่ 6 - 7 , 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี ฝึกทักษะการทด.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กรกฎาคม 2562   เวลา 00:48:48 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

คัดเลือกนักกีฬาเปตอง

ศูนย์ส่งเสริมกีฬาเปตอง โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ในวันแรกของการแข่งขันมีการคัดเลือกนักกีฬาเปตองรุ่นอายุ 12 ปี และ รุ่นอายุ 14 ปี ชาย หญิง เพื่อเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 กรกฎาคม 2562   เวลา 23:02:32 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดม มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 กรกฎาคม 2562   เวลา 22:33:09 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะครู นักเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานศิลปะ และเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ขอขอบคุณท่านผ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 21:30:16 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

มอบเกียรติบัตร

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 - 2 ศูนย์กา.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 15:08:45 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีกวีเอกของโลกท่านสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธง กิจกรรมของงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละครสั้นของนักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวย.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 21:34:46 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ประเมินวิทยฐานะ

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษารับการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ 1 ท่าน และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน ที่เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี วันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประเมินโดยท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 21:15:19 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

เดินรณรงค์ไข้เลือดออก

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร่วมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก กับกลุ่ม อสม. นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 และ หมู่ 7
ณ บ้านเก่าเหนือ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ .. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 19:55:42 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 21:37:08 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกถึงมีความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 21:17:18 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ประเมินวิทยฐานะ

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รับการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่ 1 และ ด้าน 2 วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีครูจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ที่เข้ารับการประเมิน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคุณครูบุรานันท์ โรมรัน จากโรงเรียนสูงเนิน ที่ท่านให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการปร.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 20:23:01 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 22:46:17 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ประชุมประจำเดือน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาจัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ก่อนการประชุมท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 และแสดงความยินดีกับคุณครูสุจิตรา อนันตนมณี ใน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 มิถุนายน 2562   เวลา 16:34:55 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมีท่ายผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย
พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้พบปะกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนก่อนที่จะให้ผู้ปกครองแยกย้ายไปพบปะก.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มิถุนายน 2562   เวลา 23:09:54 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

พิธีปิดการอบรม

 • ถูกใจ 1

พิธีปิดการอบรมการใช้ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติในการกล่าวปิดการอบรม และท.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มิถุนายน 2562   เวลา 21:50:33 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

อบรมประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้ารับการอบรมการใช้ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่าง
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี วิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้โดยท่าน ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง จากบริ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 มิถุนายน 2562   เวลา 11:00:17 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชาต้านยาเสพติด

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมเดิน -วิ่งเพื่อสุขภาพ วิสาขบูชาต้านยาเสพติดระยะทาง 4 กิโลเมตร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การออกกำลังกายให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เยาวชน ประชาชนในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มิถุนายน 2562   เวลา 12:04:29 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

สโมสรโรตารีโคราชมอบเครื่องกรองน้ำ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ได้ให้การต้อนรับหน่วยประสานงานและนำบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 และเป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องกรองนำ้ดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารีโคราช ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทางสโมสรโรตารีโคราชเป็นอย่างสูงที่ท่า.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มิถุนายน 2562   เวลา 11:56:16 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ลงนามถวายพระพร

 • ถูกใจ 1

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรพนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ ลานเอนกประสงค์อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัยเป็นประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มิถุนายน 2562   เวลา 11:12:20 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ค่ายปรับพื้นฐาน

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเตียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนรู้ และปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 มิถุนายน 2562   เวลา 14:00:18 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

เปิดเทอม 1/2562

 • ถูกใจ 2

สภาพทั่วไปและกิจกรรมยามเช้าของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 มิถุนายน 2562   เวลา 14:33:26 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๑ - ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 19:38:48 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการทำบุญในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับคณะครูและนั.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:38:59 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเลี้ยงต้อบรับท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการประวัติ นวลศรี อดีตผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังมีแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาให้กำ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤษภาคม 2562   เวลา 20:13:55 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักเรียนใหม่

 • ถูกใจ 1

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนานักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนใหม่ให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ คือการเรียนรู้ทั้งในด้านความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤษภาคม 2562   เวลา 18:50:18 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท,) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุธินี คะเลรัมย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 เมษายน 2562   เวลา 06:40:53 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเข้าร่วมอบรมวันที่ 25-26 เม.ย.62

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.62
การจัดอบรมฯ ครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ใ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ธันวาคม 2561   เวลา 21:10:43 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรมสะแกราชบาร์ซาร์

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสะแกราชบาร์ซาร์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการหารายได้ระหว่างเรียน คิดและวางแผนขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ลักษณะกิจกรรมมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ธันวาคม 2561   เวลา 14:08:24 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

การประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเลคทรอนิกส์

 • ถูกใจ 2

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ขยายผลการใช้งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(