Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 กรกฎาคม 2562   เวลา 22:49:40 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

โรงเรียนสีคิ้ว

User Image นางศรินรัตน์ อนันท์ธนาศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:09:16 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

กิจกรรมสาธารณประโยชน์และจิตอาสา

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:35:22 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

รับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว

User Image นางศรินรัตน์ อนันท์ธนาศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:32:38 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ติวONET

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"ได้จัดติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กๆตั้งใจและเข้าร่วมติวโดยพร้อมเพรียงกัน.. (อ่านต่อ)

User Image นางศรินรัตน์ อนันท์ธนาศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:20:34 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ.ม.3ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นายบดินทร์ สิงหะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:18:48 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

พิธีสวนสนามและปฎิญาณตนยุวกาชาด โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

 • ถูกใจ 1

หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้จัดพิธีสวนสนามและปฎิญาณตน เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อรพิมพ์ สอดโคกสูง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:09:03 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • ถูกใจ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสาวอรพิมพ์ สอดโคกสูง ครูชำนาญการ โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อำเ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เด่นดวง บัวทองหลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:50:42 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

กิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 3

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขัน multi-skills, crossword, speech, news announcement, story telling, cover dance, singing.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เด่นดวง บัวทองหลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 22:16:32 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

การเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 3

ตามที่ทางคณะผู้บริหาร ได้มีนโยบาย ให้ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน และทำความรู้จักกับครอบครัวของนักเรียน เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ หาแนวทางในการดูแลนักเรียนต่อไป บัดนี้ ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นำโดย ครูศ.. (อ่านต่อ)

User Image นางเกศินี ศรีวรรณา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2562   เวลา 09:45:11 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ค่ายพัฒนาทักษะการคิด

 • ถูกใจ 2

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม. 2562. โดย ผอ. กรวรรณ. ถมฉิมพลี. และคณะครู โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา".. (อ่านต่อ)

User Image นางศรินรัตน์ อนันท์ธนาศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2562   เวลา 09:20:32 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

มหกรรมวิชาการ 2562

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้จัดงานมหกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กๆให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก.. (อ่านต่อ)

User Image นางเกศินี ศรีวรรณา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 21:08:51 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

เบิกฟ้าทศบารมี ศาสตร์ศิลป์ เลิศล้ำ มหกรรมวิชาการ

 • ถูกใจ 2

ผอ.กรวรรณ. ถมฉิมพลี นำนักเรียนและครู. โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จัดกิจกรรม "มหกรรมวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2561. วันศุกร์ที่. 25. มกราคม 2562. โดยมีท่านวีระ เลิศจันทึก ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครี้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image นางนุชรี อุปสรรค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 18:30:06 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ

 • ถูกใจ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแสดงลำตัด ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ลำตัดไทย และการแสดงผลงานนักเรียน

User Image นางนุชรี อุปสรรค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 13:50:37 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมภูมิปัญญาล้ำค่าลำตัดไทยและแสดงผลงานนักเรียน

User Image น.ส.ปวีณา มีชูสม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 09:13:46 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

แสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล

 • ถูกใจ 3

ผอ. กรวรรณ ถมฉิมพลี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครูประจำปี 2562

User Image นายสถิตย์ ประสังขิณี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มกราคม 2562   เวลา 22:08:23 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

 • ถูกใจ 1

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยความร่วมมือกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว ได้จัดอบรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้.. (อ่านต่อ)

User Image นายเด่นชัย เมิดจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มกราคม 2562   เวลา 10:57:06 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และพิธีการ

 • ถูกใจ 2

รองฯรัตติยา ครูธันวดี ครูเด่นชัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและพิธีการ ที่โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยท่านทองสุข มันตาทร .. (อ่านต่อ)

User Image นายเด่นชัย เมิดจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มกราคม 2562   เวลา 10:56:56 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และพิธีการ

รองฯรัตติยา ครูธันวดี ครูเด่นชัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและพิธีการ ที่โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยท่านทองสุข มันตาทร .. (อ่านต่อ)

User Image นางภิยะกาญจน์ ทองไหม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:15:37 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

อบรม SBMLD

 • ถูกใจ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้โปรแกรมพัฒนาระบบบริหารการจัดมีการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรองค์การงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”วันที่18มกราคม2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางภาวิตา พรมสีดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 16:06:42 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

อบรมsbmld

นางภาวิตา พรมสัดา อบรม sbmld วันทีา17 -18 มกราคม2562

User Image นางศรินรัตน์ อนันท์ธนาศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 14:52:09 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ทุกระดับชั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมด้วยดี.. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฏฐา ชมโลก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 14:41:22 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

วันสุนทรภู่ 2561

 • ถูกใจ 1

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงครูกวีสุนทรภู่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นภัสรพี กลิ่นสุวรรณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 11:25:54 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

อบรม 4.0

 • ถูกใจ 1

18 ม.ค. อบรมคณะครู รร. สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

User Image น.ส.จรรยา ศรีบัวหลวง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 11:15:33 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

SBMLD Innovation

 • ถูกใจ 2

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

User Image นายบดินทร์ สิงหะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 09:51:27 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" อบรม SBMLD ในวันที่ 2

โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ?ครู?และ?บุคลากร?ทางการ?ศึกษา? การจัดบริหารจัดการศึกษา?ระบบอิเล็กทรอนิกส์?เพื่อเข้าสู่?ประเทศ?ไทย 4.0 ในวันที่ 2 ณ อาคาร?อเนกประสงค์? โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" .. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 23:48:08 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 3

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย.. (อ่านต่อ)

User Image นางกรวรรณ ถมฉิมพลี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 12:00:47 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

วันครู ปี 2562 โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

การจัดงานวันครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา มีกิจกรรม พิธีสงฆ์ พิธีบูชาครู มอบรางวัลดีเด่น ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมี นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image นายบดินทร์ สิงหะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 11:02:17 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ? การจัดการศึกษา?ระบบอิเล็กทรอนิกส์?เพื่อ?เข้าสู่?ประเทศไทย? 4.0

 • ถูกใจ 1

โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" จัดการอบรม?เชิง?ปฏิบัติการ?ครู?และบุคลากร?ทางการศึกษา? การบริหารจัดการศึกษา?ระบบ?อิเล็กทรอนิกส์?เพื่อเข้าสู่?ประเทศไทย? 4.0 ณ อาคาร?อเนกประสงค์?โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา" วันที่ 17-18 มกราคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มกราคม 2562   เวลา 13:50:09 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ทำบุญตักบาตรวันขี้นปีใหม่ และงานวันเด็ก 2562

 • ถูกใจ 1

นางกรวรรณ ถมฉิมพลี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และพร้อมทั้งจัดงานวันเด็ก แจกของขวัญและอาหารให้กับนักเรียน ด้วยความสนุกสนาน.. (อ่านต่อ)

User Image นายบดินทร์ สิงหะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 16:40:57 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

อบรมโปรแกรม SBMLD อบจ.นม. กลุ่ม?2

อยรมการใช้โปรแกรม? SBMLD องค์การ?บริหาร?ส่วน?จังหวัด?นครราชสีมา กลุ่ม 2 ณ โรงเรียน?สีคิ้ว? "สวัสดิ์?ผดุง?วิทยา"


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(