Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 มีนาคม 2562   เวลา 21:47:05 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

อบรมงานประกัน รร.หนองงุเหลือมพิทยาคม

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2562   เวลา 20:27:31 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

 • ถูกใจ 1
User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 มีนาคม 2562   เวลา 10:06:52 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนเทศ ปีการศึกษา 2561

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 มีนาคม 2562   เวลา 21:08:11 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

โครงการพัฒนาระบบงานประกัน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์. พร้อมทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 มีนาคม 2562   เวลา 13:35:37 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 ตามรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 มีนาคม 2562   เวลา 17:46:51 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2562 โดยมีนายชาคริต ทิศกลาง ประธานที่ประชุม สาระสำคัญคือ แนะนำกรรมการสถานศึกษาคนใหม่ เช่น นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม นางวาสนา จ่างโพธิ์ นายสุรเชษฐ์ คงกะพี้ เ.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 มีนาคม 2562   เวลา 11:26:59 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พระครูโกวิทกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นองค์ประธานมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้สอบไล่ได้สำหรับนักธรรมตรี โท เอก ประจำปี 2561 ในเขตตำบลหนองงูเหลือม โดยมีนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:04:45 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมเตรียมจัดการอบรม SAR

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมอบรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเขียนรายงาน SAR การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ อบจ.นครราชสีมา วันที่13 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ฯ โดยมีทีมงานศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนค.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 20:23:30 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ร่วมงาน น.พ.ค.นิทรรศน์ ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน กิจกรรม “น.พ.ค.นิทรรศน์”ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้ง โรงเรียนหน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2562   เวลา 09:37:12 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

สอนเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจในการรับความรู้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม: ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ห้องโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มกราคม 2562   เวลา 15:38:17 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อราชการให้ข้าราชการ บุคลากร รับทราบ และร่วมดำเนินการไปพร้อมๆกัน โดยสาระสำคัญ คือ การเตรียมจัดนิทรรศการวิชาการ น.พ.ค.นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ การแก้ไขผลก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 10:28:04 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม: ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ห้องโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มกราคม 2562   เวลา 09:54:23 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

วันครู ปี62

 • ถูกใจ 1

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดระยะเวลา 5 ปี ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรางวัลเพชรสามัญ และนักเรียนที่ได้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2562   เวลา 10:28:09 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

จัดทำมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม ณ โรงแรมอเลกซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 มกราคม 2562   เวลา 09:49:31 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

วันเด็ก

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 ได้นำนักเรียนร่วมแสดงศักยภาพ ด้านดนตรี วาดภาพ ออกร้านแสดงสินค้า เนื่องในงานวัดเด็ก ปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ท้องฟ้าจำลอง นครราชสีมา วันที่ 12/01/61 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ธันวาคม 2561   เวลา 15:52:11 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

รายการ เดิน วิ่ง ปั่น Korat geopark

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทวรินทร์ คงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 มินิมาราธอน รายการ เดิน วิ่ง ปั่น KORAT GEOPARK อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ธันวาคม 2561   เวลา 08:34:13 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

ช่วงเช้าวันที่17 ธันวาคม2561 หลังพิธีชักธงชาติ นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประดับอินทรธนู ให้แก่ นายสุรชัย ไตรรงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ พร้อมได้กล่าวแสดงความยินดีในนามตัวแทน ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรีย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ธันวาคม 2561   เวลา 10:10:00 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นายเทวรินทร์ คงฤทธิ์ นักกรีฑา 5000 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจันจิรา แสนทวีสุข นักกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รางวัลรอง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 ธันวาคม 2561   เวลา 13:36:48 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

แข่งขันทำอาหาร มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

นักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทำอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 ธันวาคม 2561   เวลา 10:09:50 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิณงูเหลือม นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขัน Multi Skill ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 ธันวาคม 2561   เวลา 11:15:11 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

5 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ โดยนายสุรชัย ไตรรงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 ธันวาคม 2561   เวลา 11:12:46 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

รวมพลังชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จำนวน 300 คน รวมพลังออกกำลังกาย เต้นบาสโลป และแปรอักษรรูปธงชาติ เนื่องในวันชาติไทย ณ สภ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 4/12/61.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 ธันวาคม 2561   เวลา 18:50:07 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กีฬาเปตอง ระดับประเทศ นครเชียงใหม่เกมส์

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันเปตองเดี่ยวรุ่นอายุ 18 ปีหญิง นางสาวจันจิรา. แสนทวีสุข นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์ดรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครเชียงใหม่เกมส์” 4 ธันวาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 ธันวาคม 2561   เวลา 09:46:05 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายเทวรินทร์ คงฤทธิ์ นักกรีฑาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ลำดับที่ 3 ในรายการวิ่ง 5000 เมตร กีฬานีกเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ นครเชียงใหม่เกมส์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยการฝึกสอนของครูชูชาติ ชวนงูเหลือม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2561   เวลา 18:52:29 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

พิธีส่งตัวนักกีฬา

ผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ร่วมส่งนักกีฬา ร่วมแข่ง????กีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ "นครเชียงใหม่เกมส์"????เป็นกำลังใจให้ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาทุกคน #อบจ.โคราช#
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม มีนักกรีฑา เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 4 คน และนักกีฬาเปตอง 3 คน
1. นายเทวรินทร์ คงฤทธิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2561   เวลา 18:50:21 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 36

ท่านผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 36. นครเชียงใหม่เกมส์ อบจ.นครราชสีมา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โดยนักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่ง กับ 2 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมปอง เชื้อจีน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 พฤศจิกายน 2561   เวลา 08:13:24 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

โครงการอบรม หลักสูตร Open Mind-Open Eyes

 • ถูกใจ 1

ผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ พร้อมทั้งคณะครูประกอบไปด้วย อาจารย์จีรนันท์ บุญประจำ อาจารย์ภูเบศ รุณธนานันต์ และอาจารย์สมปอง เชื้อจีน ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Open Mind-Open Eyes สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจความจริงที่เป็นธรรมชาติและการพัฒนาจิตศึกษา ณ อโรคยาปลาบู่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤศจิกายน 2561   เวลา 20:20:02 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงการบริหารงานของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ....และมอบเงินอุดหนุน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมรับข้อมูลผลการเรียนภาคเรียนที่1/2561. 11/11/61 ณ หอประชุมโรงเรียนหนอ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 19:05:06 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กิจกรรม Block course

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการ จัดกิจกรรม Block course ลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 315 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:24:11 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ดำเนินการประชุมคณะครู บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 ตุลาคม 2561   เวลา 11:46:10 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ SBMLD INNOVATION

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ SBMLD INNOVATION ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านระบบบริหาร วันที่ 30 - 31 ตุลาคม2561ณ ห้องโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 ตุลาคม 2561   เวลา 09:19:23 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ปากช่อง มินิมาราธอน

 • ถูกใจ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทวรินทร์ คงฤทธิ์
ชนะเลิศที่ 3 วิ่ง 10.5 กิโลเมตร รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล และนายอัมรินทร์ คงฤทธิ์ เข้าร่วมรับเงินรางวัล 500 บาท นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม รายการ ปากช่อง มาราธอน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขาแคน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 ตุลาคม 2561   เวลา 15:53:37 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กีฬา อปท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ถูกใจ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชวาล เหขุนทดเหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร และ นายเฉลิมชัย ขัดโพธิ์ นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม วิ่งผลัด 4X100 เมตร เหรียญทองแดง นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??????????????27/10/.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 ตุลาคม 2561   เวลา 18:29:57 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ่นอายุ14 ปี หญิงคู่ กีฬา ระดับภาค อปท

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ เปตอง หญิงคู่ อายุ 14 ปี เด็กหญิงเมษารัตน์ กรณ์งูเหลือม และ เด็กหญิงสุวิมล ไกรคุ้ม นักกีฬาเปตอง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??????????????26/10/61 “น้ำตาลหวานเกมส์” .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 ตุลาคม 2561   เวลา 15:49:56 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

แข่งขันกีฬา นักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ถูกใจ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชวาล เหขุนทดเหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??????????????25/10/61 “น้ำตาลหวานเกมส์” ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 ตุลาคม 2561   เวลา 10:09:44 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

คัดเลือกกีฬา นักเรียน อปท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ถูกใจ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทวรินทร์ คงฤทธิ์. เหรียญทอง วิ่ง5000เมตร นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??????????????24/10/61 “น้ำตาลหวานเกมส์” ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 ตุลาคม 2561   เวลา 10:07:13 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

คัดเลือกกีฬานักเรียน อปท.

 • ถูกใจ 1

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬา เปตอง shooting หญิงรุ่นอายุ18ปี นางสาวจันจิรา แสนทวีสุข นักกีฬาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??????????????22/10/61 “น้ำตาลหวานเกมส์” ครั้งที่ 36 ณ จ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 ตุลาคม 2561   เวลา 20:41:20 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งงเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพเรือ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 ตุลาคม 2561   เวลา 20:36:54 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี แลกเปลี่ยนทักษะ กระบวนการ ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ตุลาคม 2561   เวลา 11:04:34 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

13 ตุลาคม

???? ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ????
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ร่วมวางพวงมาลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 13/10/61.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 ตุลาคม 2561   เวลา 19:57:22 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ประชุมกรรมการบริหารสมาคม (ส.บ.อ.ท.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) โดย นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นายกสมาคมฯ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน อปท.ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาอื่น” ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 กันยายน 2561   เวลา 11:38:04 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

เกษียณอย่างภาคภูมิ เรือจ้างวางพาย

 • ถูกใจ 1

เรือจ้างวางพาย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ทั้ง 4 ท่าน ถึงเวลาคราพักผ่อน

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 11:35:30 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ครูเกษียณอำลานักเรียน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดพิธี อำลานักเรียนของครูที่เกษียณอายุราชการ
1. ครูสุรศักดิ์ แสนธิ
2. ครูสุนันท์ ทรวงโพธิ์
3. ครูสุวดี ไตรรงค์
4. ครูวาสนา ประสมทอง
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    นายมนูญ ทับศรีแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(