Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางจันทร์ทิพย์ สุวรรณจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 กรกฎาคม 2562   เวลา 14:27:41 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ๙-๑๐ ก.ค.๖๒

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2562   เวลา 10:38:27 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี2562

 • ถูกใจ 1
User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 08:21:29 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

บุคลากรโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมระดมความคิดสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินสถานศึกษา

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 08:08:26 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 ม.6 ปีการศึกษา2561

14 มีนาคม 2562 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 ม.6 ปีการศึกษา2561

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 08:00:49 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

นักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยารับใบประกาศในการสอบนักธรรมศึกษา

12 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยารับใบประกาศในการสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา2561

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 07:57:08 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

11 มีนาคม 2562 กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

11 มีนาคม 2562 คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จุฑาทิพย์ ช่วยงาน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:25:54 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

งานอนามัยโรงเรียนตรวจสอบสารปนเปื้อนในโรงอาหารโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนได้ทำกิจกรรมการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มของโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาประจำภาคเรียนที่2 กิจกรรมผ่านไปด้วยดีแม่ค้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสารปนเปื้อนเป็นอย่างดี.. (อ่านต่อ)

User Image นายเอกชาติ นวลจันทร์ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:18:31 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 14 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา

รูดม่านปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย กับรายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019) รายการสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาส่งทีมเข้าร่วมชิงชัย 3 รุ่น สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 2 รุ่น และคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ในร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จุฑาทิพย์ ช่วยงาน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:56:50 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน(สายตาสั้น)

 • ถูกใจ 1

กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าตรวจคัดกรองสายตา(สายตาสั้น)ให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด้วยความเรียบร้อย.. (อ่านต่อ)

User Image นายจำเริญ โต้งกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:00:50 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ด่านเกวียนวิทยาซิวแชมป์โคราช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น นักฟุตบอลโรงเรียนด่านเกวียนวิทยารุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี นำโดย นายวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเอกชาติ นวลจันทร์ นายจำเริญ โต้งกระโทก นายวายุ ปวงขุนทด นายสมปราชญ์ สอนศรี เข้าชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย ท่อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดวงนภา โพธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:18:58 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตามพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:00:47 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ในวันที่ 21 ก.พ.2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมในรูปแบบหมู่คณะ และฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ในภาพเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:37:36 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ.2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยให้คณะครูออกไปประชาสัมพันธ์ผลงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 ของโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โรงเรียนบ้านท่าอ่าง โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนอ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 23:54:13 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

เที่ยวงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ในระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.2562 เทศบาลตำบลด่านเกวียนได้จัดโครงการหมู่บ้านการท่องเที่ยวเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน มีกิจกรรมแข่งขันและประกวดเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา การสาธิตการปั้น การจัดบูทแสดงผลงานของโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา และแสดงผลิตภัณฑ์จากช่างฝีมือระดับต้นๆ ของชาวด่านเกว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปาลิตา แตไธสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08:17:04 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรมเรื่องเล่าชาวด่านเกวียน

วันอังคารที่12กุมภาพันธ์. 2562นักเรียนชุมนุมห้องสมุดจัดกิจกรรมเรื่องเล่าชาวด่านเกวียนที่หน้าเสาธงโดยวันนี้นำเสนอเรื่องการเลือกตั้ง.. (อ่านต่อ)

User Image นายจำเริญ โต้งกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:09:16 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สอนโดยบูรณาการกับวิชาจิตศึกษา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ใช้วิธีการสอนแบบจิตศึกษาบูรณาการกับวิชาสุขศึกษา 2 เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:04:19 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

รางวัลความสำเร็จของกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส
รายการชิงชนะเลิศจังหวัดนครราชสีมา
รายการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่40 จ.นครสวรรค์
มอบเสื้อของรายการ อปท. เชียงใหม่เกมส์.. (อ่านต่อ)

User Image นางดอกอ้อ ทอนสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 21:16:31 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการใช้แอพลิเคชันรายงานคุณภาพน้ำบนโทรศัพท์มือถือ

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการใช้แอพลิเคชันรายงานคุณภาพน้ำบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำมูลตอนบน โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพและข้อมูลภูมิสารสนเท.. (อ่านต่อ)

User Image นางนิตยา กลับแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:24:17 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:01:28 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ภูมิปัญญาของชาวด่านเกวียน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้ใช้ภูมิปัญญาของชาวด่านเกวียนถ่ายทอดโดยการนำมาตกแต่งภูมิทัศน์ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ขนิษฐา ป้ำกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:31:07 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โครงการค่ายอาสาพัฒนากิจกรรมจรวดขวดน้ำและศึกษาดูงานนอกสถานที่

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนากิจกรรมจรวดขวดน้ำและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม เพื่อเผยแพร่วิธีการทำจรวดขวดน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ตามภาพ) โดยทีมงานวิทยากร ดังนี้
1. วิทยากรงานเครื่องปั้นดินเผา ประกอบด้วย
.. (อ่านต่อ)

User Image นายจำเริญ โต้งกระโทก ข่าวทั่วไป 29 มกราคม 2562   เวลา 15:23:33 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ด่านเกวียนวิทยาคัดฟุตบอล ผู้ปกครองให้ความสนใจล้นหลาม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยานำโดย ผอ.วินุลาศ เจริญชัย ได้ทำการเปิดคัดนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆที่จัดขึ้นภายในและภายนอกจังหวัด ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผุู้ปกครองในจังหวัด และต่างจังหวัด มีนักเรียนมาคัดเลือกกว่า 300 ชีว.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มกราคม 2562   เวลา 18:42:50 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรม ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล สวาทแคทสอนน้อง

 • ถูกใจ 1

วันที่ 26 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน สวาทแคทสอนน้อง นำทีมโดย โค้ช ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายในงานได้มีการ อบรม ฝึกสอน ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง
ผู้นำชุมชน ตำบลด่านเกวียน vs สมาคมฟุตบอล จัง.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 14:15:19 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

SWATCATสอนน้อง

ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ทีมฟุตบอลSWATCAT จะมาจัดกิจกรรมสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลให้กับเด็กๆ ที่ชื่นชอบการเตะฟุตบอล ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เวลา 9.00 เป็นต้นไป.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2562   เวลา 13:51:40 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้ร่วมเปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านด่านชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มีนักเรียนในชมรม To be number one ร่วมแสดงเปิดงานในครั้งนี้ด้วย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มกราคม 2562   เวลา 23:07:16 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

อบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้ส่งนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้และซ้อมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน จัดโดยสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน เป็นนักเรียนและบุคลากรในกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมอบรมโดยได้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรมที่โรงเร.. (อ่านต่อ)

User Image นายศุภชัย ธงภักดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มกราคม 2562   เวลา 14:04:31 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

นักเรียนทูบีนัมเบอร์วันไอดอล จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้ให้เกียรติมอบสายสะพายและมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนางสาวลลิตา มาตรทะเล นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันด่านเกวียนวิทยา ซึ่งได้เป็นตัวแทนทูบีนัมเบอร์วันไอดอล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าแข่งขันระด.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มกราคม 2562   เวลา 14:03:08 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

17 มกราคม 2562 ประชุมทบทวนการใช้โปรแกรม sbmld 4.0

 • ถูกใจ 2

17 มกราคม 2562 กิจกรรมทบทวนการใช้โปรแกรม sbmld4.0 ของโรงเรียนด่านเกียนวิทยา

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มกราคม 2562   เวลา 10:57:36 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การแก้ปัญหาผลการเรียน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียนชั้น ม.3 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 มกราคม 2562   เวลา 21:09:16 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรมวิชาลูกเสือ ครั้งที่ 3

 • ถูกใจ 2

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือ ครั้งที่ 3 ได้สอนวิชาสูติกรรม ลูกเสือ เนตรนารีได้ทำอาหารรับประทานกันอย่างสนุกสนาน ตามภาพ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มกราคม 2562   เวลา 11:34:56 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การประเมินวิทยฐานะ

 • ถูกใจ 2

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้ดำเนินการประเมินวิทยฐานะของบุคลากรของโรงเรียน

User Image นางโสภา นวโลหะกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 ธันวาคม 2561   เวลา 15:53:09 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นำนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช

 • ถูกใจ 2

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อลดมลพิษ จากการเผาตอซัง หว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อบำรุงดิน แทนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค.. (อ่านต่อ)

User Image นางโสภา นวโลหะกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 ธันวาคม 2561   เวลา 10:47:52 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ในการนี้ โรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู และนักเ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 ธันวาคม 2561   เวลา 00:39:24 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การแข่งขันกีฬาสี ด่านเกวียนเกมส์ ปี 2561

 • ถูกใจ 1

ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ด่านเกวียนเกมส์ เพื่อสร้างเสริมประการณ์ให้กับนักเรียนในด้านการเล่นกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นคณะสี สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 ธันวาคม 2561   เวลา 19:04:01 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างและคนงาน จึงได้ทำการปฐมนิเทศก่อนการทำงานในวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 08:07:42 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การแข่งกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ศูนย์กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ได้ส่งนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส จำนวน 13 คน ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 07:47:48 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ฟุตบอล King power's cup 2018

ศูนย์กีฬาฟุตบอลโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล King power's cup 2018 ในระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ครั้งเป็นปีที่ 2 ที่เข้ารอบ 16 ทีมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป ผู้อำนวยการ 27 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:15:45 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรมวิชาลูกเสือ

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้ทำพิธีราชสดุดีฯ พัฒนาโรงเรียน และเรียนลูกเสือตลอดทั้งวัน.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2561   เวลา 13:40:08 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2/2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2/2561
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 พฤศจิกายน 2561   เวลา 00:04:40 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การดำรงชีพที่เบิกบาน

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตนเองสู่การดำรงชีพที่เบิกบาน ณ อโรคยาปลาบู่ จ.มหาสารคาม .. (อ่านต่อ)

User Image นางโสภา นวโลหะกุล ข่าวทั่วไป โรงเรียน 16 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09:55:05 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง พลังงานที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง พลังงานที่ยั่งยืน ความรู้ที่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำมัน พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน.. (อ่านต่อ)

User Image นางโสภา นวโลหะกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤศจิกายน 2561   เวลา 10:07:08 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นำนักเรียนฟังเทศน์มหาชาติ วัดด่านเกวียน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นำนักเรียนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 วัดด่านเกวียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

User Image นายวัลลภ ด้วงมุขพะเนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:26:46 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ได้แก่
1.ท่านรอง สุปรีดาภรณ์ ศุภนิตินันท์
2.ท่านรอง นิตยา กลับแก้ว
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2331736840189619&type=1&l=62a7fa2c91.. (อ่านต่อ)

User Image นางโสภา นวโลหะกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2561   เวลา 13:04:03 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นำนักเรียนลงแขกเกี่ยวข้าว วัดด่านเกวียน

 • ถูกใจ 1

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชาวบ้านด่านเกวียน ตามโครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายจำเริญ โต้งกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2561   เวลา 16:07:28 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ด่านเกวียนวิทยา คว้าแชมป์ 13 ปี สวาทแคท

 • ถูกใจ 3

นักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การนำของ ผอ.วินุลาศ เจริญชัย เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลในช่วงปิดเทอม รายการ Swatcat Football League Academy Cup ที่ เซนทรัล นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 รับรางวัลชนะเลิศ .. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายเสกสรรค์ สนผา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ    นายโชคดี อิ้ววังโส    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล    น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง    นายมานิตย์ พรามชูบัว    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    นายไชยยุทธ คำแหง    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    นางวัชรี คำเดช   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา    นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    นางศศิพรรณ โพธิแท่น   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย    นายเกรียงไกร ใยบำรุง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา    นางเกศสุดา อินพันทัง   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)    นางอารี เขียวดี   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้    นายทวี ทรัพย์รักษา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)    นายบุญธรรม วันไกล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด    นายพบเอก พุ่มเจริญ   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ    น.ส.นิติยา เนียมเงิน   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา    นางสุภาวดี พิพิธกุล   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน    นายเสวียน สุวรรณภักดี   เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส   เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี      เทศบาลเมืองปทุมธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง      เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    น.ส.ดวงแข เพชรเรืองทอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นายพายุ วรรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองสมเด็จ    นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม    นายบุญเรือง แสนโคตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม    นายจิตรกร โคตะวินนท์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนลำปาววิทยาคม    นายวนิช บุดดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร    นายศิริพงษ์ ลุนอุดม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์    นายวุฒิ ขจร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองห้างพิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวขาว    นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม    น.ส.ลักขณา ศรีรักษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์    นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายยุทธนา ศรีจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนกอกวิทยา    นางณัฐธยาน์ รังกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามวิทยา    นายวุฒิชัย สำราญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์    นายธรรมชาติ อมฤกษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2    นายชิด ไพเราะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    น.ส.อัญชลี เต็งตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม    นายประจักษ์ เชษฐขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา    นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม    นายไตรมิตร นคราวนากุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมบึงปรือ    นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม    น.ส.เอมอร ศรีวรชิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นายสมยศ ระย้าอินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวใหญ่    นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดประชานิมิตร    นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าวิทยา    นายสมชาย หงิมเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหินดาดวิทยา    ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    นายไพทูลย์ จักรแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม    นางบุษกร ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบัวลาย    นายธีรยุทธ ตะวัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกฤษณาวิทยา    นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนกุดจิกวิทยา    นายสว่าง ดีมา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม    นายมเหสักข์ เสนไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนครบุรี    นายสกฤต เศรษฐชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองไผ่วิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม    นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม    นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนช่องแมววิทยาคม    นายทวนทอง ชูละออง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม    นายสุพล สืบเพ็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    นายมนู สินจังหรีด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม    นายลำภึง ภุมรา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา    นายเชาวลิต เกิดกลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม    นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนประทาย    นายสุรชาติ ค้ำชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่อง 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนปากช่องพิทยาคม    นายประสาตร์ เสาไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม    นางนัทภา วรรณประพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองยางศึกษา    นายจิติวัฒนา ศรีคราม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม    นายไพศาล มุ่งวัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังรางพิทยาคม    นายโฆษิตย์ สว่างไธสง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนวังหมีพิทยาคม    นายไพบูลย์ เสือทองหลาง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสองครพิทยาคม    นายธาดา ตามเมืองปัก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา    นายวินุลาศ เจริญชัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม    นายวสันต์ กล่อมสุนทร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    นางกรวรรณ ถมฉิมพลี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร    นายธวัชชัย ฐากูรกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว    นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา    นายวีระศักดิ์ คำแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม    นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม    นายศักดา บาลศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม    นายสุภาพ สุพศินญ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา    น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา    นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    ส.ท.ประจวบเหมาะ ภักดีชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านน้ำโฉ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ)    นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์    นางภาวินี อำนวย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสำนักขัน    นางเมธพร นาคะสรรค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม    นายเชิด อินวาทย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายพรชัย แก้วคำดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านเขาตูม    นายประเสริฐ อิบรอเห็น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียบ้านท่าแค (วันครู 2500)    นางชมขวัญ ขุนวิเศษ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง    นายนราธิป สุวรรณพนัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก    นายมนูญ เกื้อมิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง    นางเพ็ญวไล โภคาพานิชย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม    นายตรีวิเศษ ทัพไทย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายสราวุธ สมรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก    นายสุรวุฒิ พวงจำปา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนางาม    นายณรงค์ สุขถนอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    นายภานุ สุคนเขตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    นายธนรัฐ มหาศาล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ่านข่าว
   โรงเรียนชัยนาคำวิทยา      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    นางเจนจิรา ศรีนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนนาทรายวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม    นายสมาน ธนะแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพังงูพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนพันดอนวิทยา    นายสุริยันต์ บุญลือ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(