Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางวิลาสินี ยางธิสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 ธันวาคม 2560   เวลา 14:21:47 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานึ

 • ถูกใจ 2

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุญพร้อม สุโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:15:08 น.
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

อบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล
ณ ห้องประชุมอินทนิล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นางอุบล สมท่า ข่าวทั่วไป โรงเรียน 28 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:08:28 น.
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

อบรมโปรแกรม New Innovation

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมอบรมโปรแกรม New Innovation ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน วันที่ 27 -29 พ.ย. 60

User Image นางเพียงพิศ ผาคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2560   เวลา 08:44:03 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ได้ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี

 • ถูกใจ 1

ผู้อำวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ได้ให้โอวาทนักเรียนฟุตบอลและฟุตซอล รุ่น 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 "นครภูเก็ต" ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:35:12 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

การสอบธรรมสนามหลวง : 9 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดการสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 หน่วยสอบ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม นอกจากนักเรียนโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ยังมีผู้เข้าสอบจากโรงเรียนใกล้เคียง จัดการสอบนักธรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:48:14 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์”

 • ถูกใจ 1

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์” .. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:40:31 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ชนะเลิศ เซปักตะกร้อหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 "เมืองปราสาทสองยุคเกมส์"

ชนะเลิศ เซปักตะกร้อหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 "เมืองปราสาทสองยุคเกมส์".. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มลฤดี สายมนตรี ข่าวทั่วไป โรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2560   เวลา 12:24:40 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ดำเนินโครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความอนุเคราะห์คณะครูและนักเรียนในการอบรมให้ความรู้จากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โดย นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุรพัฒน์ คชลัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:38:03 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

เตรียมการซ้อมพิธีเปิดกีฬาภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ 2560 ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา

>>เตรียมการซ้อมพิธีเปิดกีฬาภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ ปีการศึกษา 2560

User Image นายสุรพัฒน์ คชลัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา 23:55:24 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

>> การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกวางโจนศึกษา รอบคัดเลือก ประเภทกีฬา บาสเกตบอลชาย ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย รอบแรก กีฬาภายใน โรงเรียนกวางโจนศึกษา
บรรยากาศร้อน แต่มีใจรักและสนุกกับการเล่นกีฬา
.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรนุช คชลัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา 22:53:19 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

>> การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกวางโจนศึกษา รอบคัดเลือก ประเภทกีฬา บาสเกตบอลชาย ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560

กีฬาสีฟ้าเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกวางโจนศึกษา

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:41:08 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD NEW INNOVATION SCHOOL

10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร.สิยาพัฐ เพชรดง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD NEW INNOVATION SCHOOL ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม .. (อ่านต่อ)

User Image นายไวกูณฐ์ ชูมา ข่าวทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:07:10 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รอง.ผอ.นิพนธ์ ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธาน กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม เปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มลฤดี สายมนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:55:52 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี จัดโครงการส่วนเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน "กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน" โดยนายรังสันต์ โยศรีคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง.. (อ่านต่อ)

User Image นางรัตติญา รังเสนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:29:35 น.
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

โครงการโรงเรียนชาวนามืออาชีพ(กิจกรรมเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่)

นักเรียนชั้นม.2/1 ที่เรียนวิชา ชาวนามืออาชีพ ในโครงการโรงเรียนชาวนา ของครูจันทร์สุดา งามชัด ได้ร่วมมือร่วมใจเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นผลิตผลจากการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของนักเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นางกรรณิกา โพธิบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:11:43 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

ผลการแข่งขัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม เข้าร่วมการรายการพานบายศรี ม.ปลาย ในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.28) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 2 ของจ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มลฤดี สายมนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤศจิกายน 2560   เวลา 14:38:27 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย นายบุญสงค์ คำหงษ์ศา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายอดิศร สิทธิวงศ์ รักษาการรองผุู้อำนวยการวิทย.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป 14 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:19:55 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

แฟ้มสะสมงานนักเรียน

     201711141619550.doc
     201711141619551.doc
     201711141619552.doc
 • ถูกใจ 3

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานนักเรียน นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้เป็นข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

User Image น.ส.กัญญาณี รังเสนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:47:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

User Image นายนันทวัฒน์ อาสนะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:46:41 น.
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

อบรมการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด

อบรมการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ณ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ระหว่างวันที่ 13-15 พย. 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นายพงศธร ธงน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:44:05 น.
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระบบดิจิตัล

นายพงศธร ธงน้อย เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระบบดิจิตัล ณ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นางบานชื่น หาจันดา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:57:20 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ธนาคารโรงเรียน

 • ถูกใจ 4

งานธนาคารโรงเรียนได้เริ่มดำเนินงาน สนองอัตลักษณ์ "รักการออม"

User Image นางกฤษณา สารบัณฑิตกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 17:44:48 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

การปลูกมะนาวตามรอยพอ สานต่อความพอเพียง

 • ถูกใจ 4

ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกมะนาวในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่7พ.ย2560

User Image นางสายฝน กล้าหาญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:35:16 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ร่วมรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลตำบลหนองสังข์ เมื่อวันที่ 3 พศจิกายน 2560.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:34:55 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันลอยกระทง

ร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับเทศบาลตำบลหนองสังข์

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:23:25 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 • ถูกใจ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายเลียม ชำนาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสังข์ มาเป็นประธานในพีธี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม พ่อแม่ปลูกลูกดูแล ในการปลูกมะนาวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพอเพียง ตามโครงการ"เกษตรต.. (อ่านต่อ)

User Image นายเผด็จ คำคูณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:45:44 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

รายงานการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงาน

User Image นายวัชร มหากฤษฎาบดินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:06:50 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ประกาศงดการเรียนการสอน

 • ถูกใจ 1

ประกาศ

User Image นางวิไลวรรณ พรมบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:41:29 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560โดยนายรังสันต์ โยศรีคุณ รองผู้อำนวยการการโรงเรียนห้อยต้อนพิทยาคม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมชี้แจงแนวนโยบายในการดำเนินการจ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พรพิมล เสนาพล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2560   เวลา 13:49:33 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

อบรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560

6-7 พ.ย. 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2560   เวลา 16:33:50 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

จงเตรียมพร้อม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 คณครูนำนักเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มลฤดี สายมนตรี ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2560   เวลา 15:59:05 น.
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์ โดยนางสาววิไลวรรณ โฉมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับ.. (อ่านต่อ)

User Image นางสไบแพร หอมตา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 พฤศจิกายน 2560   เวลา 18:36:53 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

สืบสานประเพณีลอยกระทง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร่วมงายสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2560   เวลา 19:06:10 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและการแสดง

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤศจิกายน 2560   เวลา 18:58:54 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ลอยกระทง2560

โรงเรียนสีชมพูศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี....ณ เทศบาลสีชมพู

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:55:42 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

กฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วย ขบวนวงโยธวาทิต ขบวนฟ้อนรำที่อ้อนช้อย สวยงาม ขบวนป้ายงานกฐินพระราชทาน ณ วัดสีชมพู....นับเป็นบุญกุศลยิ่งนัก.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 20:46:16 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครู นักเรียน ต่างดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน หลังจากหยุดพักผ่อนไปสองสัปดาห์.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 11:49:56 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาทำบุญเลี้ยงเพล่พระขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาทำบุญเลี้ยงเพล่พระขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

User Image นางอรัญญา เหมากระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:53:57 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

กิจกรรมอ่านดี มีรางวัล

 • ถูกใจ 1

งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอ่านดี มีรางวัล ตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับเทศกาลวันฮาโลวีน ( Happy Halloween) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จับสลากมอบของรางวัลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (ของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดี).. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อุไรวรรณ คุณประทุม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:44:48 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

พัฒนาครู

โรงเรียนเพชรวิทยาคารร่วมมือกับเทศบาลบ้านเพชรจัดอบรมครูพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียนเพชรวิทยาคารในวันที่ 1 พฤสจิกายน 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุรัตน์ สถิระรัตน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:41:01 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

Ipower Education Phet Witthayakhan School.

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จัดการอบรม Innovation Ipower Education โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ และทีมวิทยากร เพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติราชการ บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ สนุกสนาน และตื่นเต้.. (อ่านต่อ)

User Image นายเทวัญ เหมากระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:37:41 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

25 พ.ย.2560 เชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดี

งานลูกเสือเนตรนารีเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6 ประจำปีการศึกษา 2560.. (อ่านต่อ)

User Image นายบำรุงญาติ เกิดมงคล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:33:37 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ข้าพเจ้า นายบำรุงญาติ เกิดมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธี วัดป่า ภูเขียว หมู่ที่ ๑ ตำบลฝังปัง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:31:45 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

 • ถูกใจ 1

นักเรียน เรียนรู้และฝึกเล่นเครื่องดนตรีไทย โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถที่มีออกมาได้อย่างต็มศักยภาพ
และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มธุรส แผ่นทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:27:52 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

คระครูโรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้ารับการอบรม

คระครูโรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ .. (อ่านต่อ)

User Image นายเอกราช ขวกเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:26:26 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ innovation

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการ innovation ระบบงานโรงเรียน ณ ห้องโสตฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ .. (อ่านต่อ)

User Image นายศราวุฒิ พรภูเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:23:58 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ยิ้มง่าย ไหว้สวย ณ เพชรวิทยาคาร

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ยิ้มง่าย ไหว้สวย โดยบูรณาการในกิจกรรมสวดมนต์ ประจำสัปดาห์.. (อ่านต่อ)

User Image นางสไบแพร หอมตา ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:23:22 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

รางวัลครูดีเด่น

ครูดีเด่นfdvhkiuowfkhoi

User Image นางอรนุช หนุนวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:23:17 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ขนมไทย ออนไลน์

ทำง่าย อร่อย ทำเมื่อไหร่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

User Image น.ส.ปิยวดี แลภูเขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10:22:04 น.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

การอบรมโรงเรียนดิจิดัล

โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของครูในเรื่องการใช้โปรแกรมการบริหารการศึกษาระบบดิจิดัล ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. -๒ พ.ย ๒๕๖๐.. (อ่านต่อ)